​​Farahnaz Ghanaatpisheh

​_Founder & CEO of  PGA MANA Company
​​​​​​​
​_Member of Iran & Qatar Chamber of Commerce
​​​​​​​_Member of Iran & Georgia Chamber of Commerce
_​​​​​​​Vice Chairman of the Agriculture Commission of  Iran & Georgia Chamber of Commerce
​​​​​

 مقام اول شهرستان مقاله اقتصادی با عنوان تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصادی _اردیبهشت ۱۳۹۲/مقام دوم استان در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول استان درروش تدریس اقتصاد 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/مقام اول کشوری ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/‎‏‎‏مقام اول استان در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹۰/رایانه کار IDSL2 سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور_ ۱۳۸۷‎‏‎‏‎‏‎‏ تسلط مهارتهای فناوری اطلاعات در صفحات گسترده EXCEL ، POWER POINT ، ACCESS، واژه پرداز WORD/موسسه دانش پارسیان شیراز_ ۱۳۸۹/کاربرد های فن آوری اطلاعات (IT) ) وزارت آموزش و پرورش _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره های کارآفرینی وزارت آموزش وپرورش_ ۱۳۹۶/‎سواد رسانه ای وزارت آموزش وپرورش _ ۱۳۹۸/ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی _۱۳۹۹/‎‏‎‏ مدیریت هوشمند سازی مدارس _۱۳۹۹/‎‏‎‏ایمنی و کمک های اولیه _ ۱۳۹۴/‎‏‎‏‎‏‎‏ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏ دوره آموزشی جامعه شناسی _ ۱۳۹/‎ همایش نقد و بررسی کتب جامعه شناسی 1 و 2 _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس _ ۱۳۹۰/‎‏‎‏برنامه ریزی آموزشی _ ۱۳۸۸/‎‏‎ امور انجمن اولیا و مربیان مدرسه _ ۱۳۸۶/اقتصاد روز _۱۳۸۳/کتب علوم تجربی آموزش ابتدائی _ ۱۳۷۶/‎‏‎‎‏‎‏ ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _ ۱۳۹۹/‎‏‎‏ تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی _۱۳۹۸ /‎‏‎‏ آموزش مددکاری اجتماعی _۱۳۹۹/‎‏‎‏فن اوری های نوین آموزشی _دی ۱۳۹۵/‎‏‎‏ آموزش الکترونیکی _بهمن ۱۳۹۳/‎‏‎‏تیم سازی و شیوه کارگروهی _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏روابط کار _بهمن ۱۳۹۱/‎‏‎‏قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری _مرداد ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎زبان انگلیسی عمومی _تیر ۱۳۸۴/‎‏‎‏اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) _دی۱۳۸/گذراندن بیش از1400 ساعت دوره های ضمن خدمت در زمینه ی آموزشی ،تربیتی ،ایمنی و فن اوری/مقاله با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وتنظیم هیجانی مادران باشدت علائم اعتیاد به اینترنت درمیان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرجهرم 99-98 (این مقاله برگزیده جشنواره بین المللی روان شناسی2022 شده است). لینک :https://civilica.com/doc/1441559//مقاله با عنوان بازیابی واحیای آموزش و پرورش در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر جهرم - ثبت در کمسیون آثار و تالیفات بهمن ۱۳۸۱/مقاله هویت بخشی به زندگی نوجوانان –ثبت در کمسیون آثار وتالیفات مرداد 1383/تالیف اثر با موضوع تغذیه کودکان و نوجوان و اثر آن در افت تحصیلی ثبت در کمسیون آثار و تالیفات ۱۳۸۲/تالیف اثر با موضوع فرهنگ غنی ایران و جلوگیری از انحطاط آن ثبت در کمسیون آثار و تالیفات 138/مجموعه شعر آرزوی زیبای رسیدن در مبانی فکری و عملی مهر ورزی صلح و عدالت در جهان _بهمن ۱۳۸۲ ثبت در کمسیون آثار و تالیفات/مقاله با عنوان کارمضاعف و همت مضاعف برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر _ ۱۳۹۰/مقاله با عنوان تاثیر نماز بر سلامت انسان_ ۱۳۹۱/مقاله با عنوان اعتلا و ساختن جامعه اسوه اسلامی با کیفیت بخشی به زندگی بر اساس مدل جهاد اقتصادی ،محرومیت زدایی عدالت اجتماعی 91_9/تالیف کتاب گلبرگ /مجموعه آموزشی پیش از دبستان _ ۱۳۸۸/ ثبت کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران_ انتشارات پیمان غدیر/اول کشور جشنواره ساخت کلیپ آموزشی اقتصاد 10/40/38917_مهر ۱۳۹۰ /اول کشور در انجمن اولیا و مربیان چندسال متمادی/ برترکشور درمدیریت مدارس در طرح دانش آموز فعال مدرسه شاد و جامعه سالم 33996_خرداد ۱۳۹۸/برتر کشوردرشرکت در طرح گروه پیشتازان 9833/1_اردیبهشت ۱۳۹۸/برتر کشور در المپیاد ورزشی سال 99 ، 98 ،97 ،96 ،94 ،93 /برتر کشور در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) _اردیبهشت ۱۴۰۰/برترکشور در مدیریت ایجاد سبک منسجم مدارس _آبان ۱۳۹۸/برترکشور در ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در6 سال _ 93-94-96-97-98-99 /برتر کشور در پرسش مهر 6_بهمن ۱۳۸۵ / مدیر نمونه _فروردین ۱۳۹۴/برگزیده کشور در برنامه های تحولی آموزش و پرورش_بهمن ۱۳۹۲ /برگزیده کشوردر اجرا ی طرح ها و برنامه های آموزشی در پروژه مهر _مهر ۱۳۹۲/برگزیده کشورفعالیت های پرورشی و فرهنگی 500/38846_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده کشورمتون ادبی (پرسش مهر6)430/6007/51_بهمن ۱۳۸۵/مقام اول در طرح تعالی مدیریت مدارس _بهمن ۱۳۹۹/‎‏ مقام اول سرگروه برتر روان شناسی استان 91/26381/11_تیر ۱۳۹۱/مقام اول در جشنواره الگو های برتر تدریس روان شناسی 49597/47_بهمن ۱۳۸۹/مقام اول در طراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی 7900/47_اردیبهشت ۱۳۹۱/‎‏‎ مقام اول درطراحی نرم افزار و تولید محتوای روان شناسی 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در طراحی سوالات روان شناسی سوم انسانی 92/17359/47_شهریور ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درتهیه ی POWER POINT روان شناسی 92/30260/47_دی ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درطراحی نرم افزار روان شناسی 2330/9212328/47/ص _۱۳۹۲/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان در 15 سال تحصیلی/ مقام اول در نقاشی همگانی _تیر ۱۳۹۵/مقام اول ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/مقام اول در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان _آبان ۱۳۸۵ /مقام برتر در متون ادبی (پرسش مهر3) 56/128039/1_دی ۱۳۸/	‎‏‎‏ مقام برتر درروش تدریس روان شناسی90/127025/71_فروردین ۱۳۹۰/مقام برتردرماموریت های گروه های آموزشی 92/34283/11_اسفند ۱۳۹۲/مقام برتردربرنامه های تحولی آموزش و پرورش 220/211366_بهمن ۱۳۹۲مقام برتردر پروژه مهر93/23175/11_دی ۱۳۹/مقام برتردرروش های نوین تدریس 6072/71_تیر ۱۳۹۰/مقام برترمدیریت برتر در کمیته اسکان و پذیرش از دید بازدید کنندگان در چند سال متوالی/مقام برگزیده جشنواره تدریس 5276/11_فروردین ۱۳۹۱/مقام برگزیده درتشکیل بانک اطلاعات تحصیلی شغلی 92/27909/11_آذر ۱۳۹۲/مقام برگزیده در مدیریت و اجرای مطلوب وظیفه های محوله آموزشی در چندسال متوالی/مقام برگزیده در عملکرد مطلوب مدیریت دبیرستان شاهد _94-95-96-97-98-9/مقام برگزیده در مدیریت فعال پرورشی _آبان ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال 27861/301/11_خرداد ۱۳۸/دوم استان در طرح درس نویسی علوم اجتماعی 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/دوم استان در طرح درس نویسی روان شناسی _آبان ۱۳۹۰/دوم استان در تدریس تاریخ ایران و جهان 2 91/10014/11_اردیبهشت ۱۳۹۱/دوم استان درجشنواره اسلاید و کلیپ 90/140352/71_مرداد ۱۳۹۱/دوم استان در تولید محتوای الکترونیکی روان شناسی 9231646/47_بهمن ۱۳۹/دوم استان در جشنواره تدریس روان شناسی _تیر ۱۳۹/دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال علوم اجتماعی _خرداد ۱۳۸۳/دوم استان در طراحی power point باموضوع دستاورد های اقتصادی فارس_دی ۱۳۹۲/دوم استان در جشنواره روش های تدریس روان شناسی_تیر ۱۳۹۰/ لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ایران28 لوح تقدیر از رئیس سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/ لوح تقدیر از استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم/لوح تقدیر از رئیس کمسیون عمران مجلس و روسای ادارات شهرستان جهرم/0 لوح تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان/مدیر و معلم نمونه منطقه ای 10336_فروردین ۱۳۹۴/اول شهرستان گزارش تخصصی برنامه عملیاتی و سالانه (95/25284/11)_مرداد ۱۳۹۵/اول شهرستان در نمرات نهایی دبیرستان شاهد فاطمه زهرا متوسطه دوم فارس _بهمن ۱۳۹۹/اول شهرستان در گزارش تخصصی 2330/9328897/22_شهریور ۱۳۹۲/اول شهرستان درطرح پژوهش و تحقیق (مسابقه انس)36962/71_بهمن ۱۳۸/اول شهرستان در مسابقات کتابخوانی جامعه شناسی گیدنز _بهمن ۱۳۸۹/اول شهرستان درمسابقات مقاله نویسی نهمین جشنواره علمی پژوهشی 929/18_بهمن ۱۳۹۱/اول شهرستان دررشته ورزشی بدمینتون 4765/51_اردیبهشت ۱۳۹۴/قهرمان قهرمانان در مسابقات ورزشی منطقه در چند سال پیاپی5223/71_اردیبهشت ۱۳۹۸/اول شهرستان درتدریس در جشنواره الگو های برتر تدریس 49597/47_بهمن ۱۳۹/اول شهرستان درطراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی _اردیبهشت ۱۳۹۱/اول شهرستان درطراحی نرم افزار روان شناسی_اردیبهشت ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت موفق المپیاد ادب و هنر و اندیشه _دی ۱۳۹۷/اول شهرستان در طراحی پوستر در همایش بحران آب شهرستان _اسفند ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت و برگزاری مسابقات ورزشی _مرداد ۱۳۹۳/اول شهرستان در سرود گروهی _خرداد ۱۳۹۳اول شهرستان در مسابقه پرسش مهر_خرداد ۱۳۸۵/اول شهرستان در مسابقات پژوهشی فرهنگیان آباده _بهمن۱۳۸۶/سرگروه برتر منطقه 31063/11_آبان ۱۳۹۱دوم شهرستان الگو های برتر تدریس تاریخ 5001/47_فروردین ۱۳۹۱/دوم شهرستان درمسابقات تهیه کلیپ مجلات رشد و راهیابی به مرحله استانی_خرداد ۱۳۹۰/دوم شهرستان در مسابقات طرح درس علوم اجتماعی _آبان ۱۳۹۰/دوم شهرستان درطراحی سوالات روان شناسی_آبان ۱۳۹۰/سوم شهرستان دروبلاگ نویسی در پرسش مهر 17116/71_تیر ۱۳۸۸/سوم شهرستان درمربیگری نقاشی 2080/11_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده درایجاد سبک منسجم مدارس شاهد 330/150609_آبان ۱۳۹۸/برگزیده درجشنواره جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاه به عنوان استاد راهنما 17317/71_دی ۱۳۹۷/برگزیده دربهترین عملکرد مدیریت مدارس نمونه شاهد شهریور واردیبهشت 1400/برگزیده در طرح دبیران خلاق در امر تدریس و مدیران رابط پژوهشی _بهمن ۱۳۹۹برگزیده مدیریت برتر در اجرای پروژه مهر در چند سال متوالی/برگزیده در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی _خرداد ۱۳۹۸/برگزیده شورای نگهبان در اجرا و نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم _اسفند ۱۳۹۴/برگزیده در جشنواره روش های تدرس _آبان ۱۳۹۱/رگزیده در مجموعه شعر پرسش مهر4_اردیبهشت ۱۳۸۳/برگزیده دربرگزاری مطلوب کنکور سراسری سازمان سنجش_تیر ۱۳۹۸/برگزیده مدیریت آموزشی و پرورشی _بهمن ۱۳۹۶ّ/Farahnaz Ghanaatpisheh فرحنازقناعت پیشه/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانیت پیشه
 مقام اول شهرستان مقاله اقتصادی با عنوان تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصادی _اردیبهشت ۱۳۹۲/مقام دوم استان در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول استان درروش تدریس اقتصاد 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/مقام اول کشوری ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/‎‏‎‏مقام اول استان در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹۰/رایانه کار IDSL2 سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور_ ۱۳۸۷‎‏‎‏‎‏‎‏ تسلط مهارتهای فناوری اطلاعات در صفحات گسترده EXCEL ، POWER POINT ، ACCESS، واژه پرداز WORD/موسسه دانش پارسیان شیراز_ ۱۳۸۹/کاربرد های فن آوری اطلاعات (IT) ) وزارت آموزش و پرورش _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره های کارآفرینی وزارت آموزش وپرورش_ ۱۳۹۶/‎سواد رسانه ای وزارت آموزش وپرورش _ ۱۳۹۸/ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی _۱۳۹۹/‎‏‎‏ مدیریت هوشمند سازی مدارس _۱۳۹۹/‎‏‎‏ایمنی و کمک های اولیه _ ۱۳۹۴/‎‏‎‏‎‏‎‏ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏ دوره آموزشی جامعه شناسی _ ۱۳۹/‎ همایش نقد و بررسی کتب جامعه شناسی 1 و 2 _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس _ ۱۳۹۰/‎‏‎‏برنامه ریزی آموزشی _ ۱۳۸۸/‎‏‎ امور انجمن اولیا و مربیان مدرسه _ ۱۳۸۶/اقتصاد روز _۱۳۸۳/کتب علوم تجربی آموزش ابتدائی _ ۱۳۷۶/‎‏‎‎‏‎‏ ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _ ۱۳۹۹/‎‏‎‏ تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی _۱۳۹۸ /‎‏‎‏ آموزش مددکاری اجتماعی _۱۳۹۹/‎‏‎‏فن اوری های نوین آموزشی _دی ۱۳۹۵/‎‏‎‏ آموزش الکترونیکی _بهمن ۱۳۹۳/‎‏‎‏تیم سازی و شیوه کارگروهی _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏روابط کار _بهمن ۱۳۹۱/‎‏‎‏قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری _مرداد ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎زبان انگلیسی عمومی _تیر ۱۳۸۴/‎‏‎‏اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) _دی۱۳۸/گذراندن بیش از1400 ساعت دوره های ضمن خدمت در زمینه ی آموزشی ،تربیتی ،ایمنی و فن اوری/مقاله با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وتنظیم هیجانی مادران باشدت علائم اعتیاد به اینترنت درمیان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرجهرم 99-98 (این مقاله برگزیده جشنواره بین المللی روان شناسی2022 شده است). لینک :https://civilica.com/doc/1441559//مقاله با عنوان بازیابی واحیای آموزش و پرورش در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر جهرم - ثبت در کمسیون آثار و تالیفات بهمن ۱۳۸۱/مقاله هویت بخشی به زندگی نوجوانان –ثبت در کمسیون آثار وتالیفات مرداد 1383/تالیف اثر با موضوع تغذیه کودکان و نوجوان و اثر آن در افت تحصیلی ثبت در کمسیون آثار و تالیفات ۱۳۸۲/تالیف اثر با موضوع فرهنگ غنی ایران و جلوگیری از انحطاط آن ثبت در کمسیون آثار و تالیفات 138/مجموعه شعر آرزوی زیبای رسیدن در مبانی فکری و عملی مهر ورزی صلح و عدالت در جهان _بهمن ۱۳۸۲ ثبت در کمسیون آثار و تالیفات/مقاله با عنوان کارمضاعف و همت مضاعف برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر _ ۱۳۹۰/مقاله با عنوان تاثیر نماز بر سلامت انسان_ ۱۳۹۱/مقاله با عنوان اعتلا و ساختن جامعه اسوه اسلامی با کیفیت بخشی به زندگی بر اساس مدل جهاد اقتصادی ،محرومیت زدایی عدالت اجتماعی 91_9/تالیف کتاب گلبرگ /مجموعه آموزشی پیش از دبستان _ ۱۳۸۸/ ثبت کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران_ انتشارات پیمان غدیر/اول کشور جشنواره ساخت کلیپ آموزشی اقتصاد 10/40/38917_مهر ۱۳۹۰ /اول کشور در انجمن اولیا و مربیان چندسال متمادی/ برترکشور درمدیریت مدارس در طرح دانش آموز فعال مدرسه شاد و جامعه سالم 33996_خرداد ۱۳۹۸/برتر کشوردرشرکت در طرح گروه پیشتازان 9833/1_اردیبهشت ۱۳۹۸/برتر کشور در المپیاد ورزشی سال 99 ، 98 ،97 ،96 ،94 ،93 /برتر کشور در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) _اردیبهشت ۱۴۰۰/برترکشور در مدیریت ایجاد سبک منسجم مدارس _آبان ۱۳۹۸/برترکشور در ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در6 سال _ 93-94-96-97-98-99 /برتر کشور در پرسش مهر 6_بهمن ۱۳۸۵ / مدیر نمونه _فروردین ۱۳۹۴/برگزیده کشور در برنامه های تحولی آموزش و پرورش_بهمن ۱۳۹۲ /برگزیده کشوردر اجرا ی طرح ها و برنامه های آموزشی در پروژه مهر _مهر ۱۳۹۲/برگزیده کشورفعالیت های پرورشی و فرهنگی 500/38846_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده کشورمتون ادبی (پرسش مهر6)430/6007/51_بهمن ۱۳۸۵/مقام اول در طرح تعالی مدیریت مدارس _بهمن ۱۳۹۹/‎‏ مقام اول سرگروه برتر روان شناسی استان 91/26381/11_تیر ۱۳۹۱/مقام اول در جشنواره الگو های برتر تدریس روان شناسی 49597/47_بهمن ۱۳۸۹/مقام اول در طراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی 7900/47_اردیبهشت ۱۳۹۱/‎‏‎ مقام اول درطراحی نرم افزار و تولید محتوای روان شناسی 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در طراحی سوالات روان شناسی سوم انسانی 92/17359/47_شهریور ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درتهیه ی POWER POINT روان شناسی 92/30260/47_دی ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درطراحی نرم افزار روان شناسی 2330/9212328/47/ص _۱۳۹۲/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان در 15 سال تحصیلی/ مقام اول در نقاشی همگانی _تیر ۱۳۹۵/مقام اول ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/مقام اول در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان _آبان ۱۳۸۵ /مقام برتر در متون ادبی (پرسش مهر3) 56/128039/1_دی ۱۳۸/	‎‏‎‏ مقام برتر درروش تدریس روان شناسی90/127025/71_فروردین ۱۳۹۰/مقام برتردرماموریت های گروه های آموزشی 92/34283/11_اسفند ۱۳۹۲/مقام برتردربرنامه های تحولی آموزش و پرورش 220/211366_بهمن ۱۳۹۲مقام برتردر پروژه مهر93/23175/11_دی ۱۳۹/مقام برتردرروش های نوین تدریس 6072/71_تیر ۱۳۹۰/مقام برترمدیریت برتر در کمیته اسکان و پذیرش از دید بازدید کنندگان در چند سال متوالی/مقام برگزیده جشنواره تدریس 5276/11_فروردین ۱۳۹۱/مقام برگزیده درتشکیل بانک اطلاعات تحصیلی شغلی 92/27909/11_آذر ۱۳۹۲/مقام برگزیده در مدیریت و اجرای مطلوب وظیفه های محوله آموزشی در چندسال متوالی/مقام برگزیده در عملکرد مطلوب مدیریت دبیرستان شاهد _94-95-96-97-98-9/مقام برگزیده در مدیریت فعال پرورشی _آبان ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال 27861/301/11_خرداد ۱۳۸/دوم استان در طرح درس نویسی علوم اجتماعی 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/دوم استان در طرح درس نویسی روان شناسی _آبان ۱۳۹۰/دوم استان در تدریس تاریخ ایران و جهان 2 91/10014/11_اردیبهشت ۱۳۹۱/دوم استان درجشنواره اسلاید و کلیپ 90/140352/71_مرداد ۱۳۹۱/دوم استان در تولید محتوای الکترونیکی روان شناسی 9231646/47_بهمن ۱۳۹/دوم استان در جشنواره تدریس روان شناسی _تیر ۱۳۹/دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال علوم اجتماعی _خرداد ۱۳۸۳/دوم استان در طراحی power point باموضوع دستاورد های اقتصادی فارس_دی ۱۳۹۲/دوم استان در جشنواره روش های تدریس روان شناسی_تیر ۱۳۹۰/ لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ایران28 لوح تقدیر از رئیس سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/ لوح تقدیر از استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم/لوح تقدیر از رئیس کمسیون عمران مجلس و روسای ادارات شهرستان جهرم/0 لوح تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان/مدیر و معلم نمونه منطقه ای 10336_فروردین ۱۳۹۴/اول شهرستان گزارش تخصصی برنامه عملیاتی و سالانه (95/25284/11)_مرداد ۱۳۹۵/اول شهرستان در نمرات نهایی دبیرستان شاهد فاطمه زهرا متوسطه دوم فارس _بهمن ۱۳۹۹/اول شهرستان در گزارش تخصصی 2330/9328897/22_شهریور ۱۳۹۲/اول شهرستان درطرح پژوهش و تحقیق (مسابقه انس)36962/71_بهمن ۱۳۸/اول شهرستان در مسابقات کتابخوانی جامعه شناسی گیدنز _بهمن ۱۳۸۹/اول شهرستان درمسابقات مقاله نویسی نهمین جشنواره علمی پژوهشی 929/18_بهمن ۱۳۹۱/اول شهرستان دررشته ورزشی بدمینتون 4765/51_اردیبهشت ۱۳۹۴/قهرمان قهرمانان در مسابقات ورزشی منطقه در چند سال پیاپی5223/71_اردیبهشت ۱۳۹۸/اول شهرستان درتدریس در جشنواره الگو های برتر تدریس 49597/47_بهمن ۱۳۹/اول شهرستان درطراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی _اردیبهشت ۱۳۹۱/اول شهرستان درطراحی نرم افزار روان شناسی_اردیبهشت ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت موفق المپیاد ادب و هنر و اندیشه _دی ۱۳۹۷/اول شهرستان در طراحی پوستر در همایش بحران آب شهرستان _اسفند ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت و برگزاری مسابقات ورزشی _مرداد ۱۳۹۳/اول شهرستان در سرود گروهی _خرداد ۱۳۹۳اول شهرستان در مسابقه پرسش مهر_خرداد ۱۳۸۵/اول شهرستان در مسابقات پژوهشی فرهنگیان آباده _بهمن۱۳۸۶/سرگروه برتر منطقه 31063/11_آبان ۱۳۹۱دوم شهرستان الگو های برتر تدریس تاریخ 5001/47_فروردین ۱۳۹۱/دوم شهرستان درمسابقات تهیه کلیپ مجلات رشد و راهیابی به مرحله استانی_خرداد ۱۳۹۰/دوم شهرستان در مسابقات طرح درس علوم اجتماعی _آبان ۱۳۹۰/دوم شهرستان درطراحی سوالات روان شناسی_آبان ۱۳۹۰/سوم شهرستان دروبلاگ نویسی در پرسش مهر 17116/71_تیر ۱۳۸۸/سوم شهرستان درمربیگری نقاشی 2080/11_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده درایجاد سبک منسجم مدارس شاهد 330/150609_آبان ۱۳۹۸/برگزیده درجشنواره جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاه به عنوان استاد راهنما 17317/71_دی ۱۳۹۷/برگزیده دربهترین عملکرد مدیریت مدارس نمونه شاهد شهریور واردیبهشت 1400/برگزیده در طرح دبیران خلاق در امر تدریس و مدیران رابط پژوهشی _بهمن ۱۳۹۹برگزیده مدیریت برتر در اجرای پروژه مهر در چند سال متوالی/برگزیده در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی _خرداد ۱۳۹۸/برگزیده شورای نگهبان در اجرا و نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم _اسفند ۱۳۹۴/برگزیده در جشنواره روش های تدرس _آبان ۱۳۹۱/رگزیده در مجموعه شعر پرسش مهر4_اردیبهشت ۱۳۸۳/برگزیده دربرگزاری مطلوب کنکور سراسری سازمان سنجش_تیر ۱۳۹۸/برگزیده مدیریت آموزشی و پرورشی _بهمن ۱۳۹۶/فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh

​Shiraz Chamber of Commerce

​Center for Women Entrepreneurs of Tehran Chamber of Commerce

​Iran's Ministry of Education

​Member of the think tank of the business women's center of the Tehran Chamber of Commerce

​Member of the Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture of Shiraz and active in the field of export and import.

Educational management in the Ministry of Education of Iran

Master's degree in general psychology
​​​​​​​ (Islamic Azad University, Fasa branch)

​​​​​​​
Bachelor of Social Sciences majoring in social planning
(Islamic Azad University, Jahrom branch)


Bachelor of Education majoring in elementary education 
(Farhangian University of Fars Province)

​Iran Psychological System Organization

​+Member of the Iranian Psychological System with the number of 40032

​​​Founder & CEO of  PGA MANA Company

​Iranian Society of  Neurosciences

​+Member of the Iranian Society of  Neurosciences with the number of 1863-1400

​+Member of Qatar Chamber of Commerce

+Member of Qatar Chamber Export Development Commission

​Member of the Georgian Chamber of Commerce


​​​​​​​+Vice Chairman of the Agriculture Commission of  Iran & Georgia Chamber of Commerce

 مقام اول شهرستان مقاله اقتصادی با عنوان تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصادی _اردیبهشت ۱۳۹۲/مقام دوم استان در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول استان درروش تدریس اقتصاد 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/مقام اول کشوری ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/‎‏‎‏مقام اول استان در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹۰/رایانه کار IDSL2 سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور_ ۱۳۸۷‎‏‎‏‎‏‎‏ تسلط مهارتهای فناوری اطلاعات در صفحات گسترده EXCEL ، POWER POINT ، ACCESS، واژه پرداز WORD/موسسه دانش پارسیان شیراز_ ۱۳۸۹/کاربرد های فن آوری اطلاعات (IT) ) وزارت آموزش و پرورش _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره های کارآفرینی وزارت آموزش وپرورش_ ۱۳۹۶/‎سواد رسانه ای وزارت آموزش وپرورش _ ۱۳۹۸/ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی _۱۳۹۹/‎‏‎‏ مدیریت هوشمند سازی مدارس _۱۳۹۹/‎‏‎‏ایمنی و کمک های اولیه _ ۱۳۹۴/‎‏‎‏‎‏‎‏ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏ دوره آموزشی جامعه شناسی _ ۱۳۹/‎ همایش نقد و بررسی کتب جامعه شناسی 1 و 2 _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس _ ۱۳۹۰/‎‏‎‏برنامه ریزی آموزشی _ ۱۳۸۸/‎‏‎ امور انجمن اولیا و مربیان مدرسه _ ۱۳۸۶/اقتصاد روز _۱۳۸۳/کتب علوم تجربی آموزش ابتدائی _ ۱۳۷۶/‎‏‎‎‏‎‏ ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _ ۱۳۹۹/‎‏‎‏ تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی _۱۳۹۸ /‎‏‎‏ آموزش مددکاری اجتماعی _۱۳۹۹/‎‏‎‏فن اوری های نوین آموزشی _دی ۱۳۹۵/‎‏‎‏ آموزش الکترونیکی _بهمن ۱۳۹۳/‎‏‎‏تیم سازی و شیوه کارگروهی _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏روابط کار _بهمن ۱۳۹۱/‎‏‎‏قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری _مرداد ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎زبان انگلیسی عمومی _تیر ۱۳۸۴/‎‏‎‏اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) _دی۱۳۸/گذراندن بیش از1400 ساعت دوره های ضمن خدمت در زمینه ی آموزشی ،تربیتی ،ایمنی و فن اوری/مقاله با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وتنظیم هیجانی مادران باشدت علائم اعتیاد به اینترنت درمیان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرجهرم 99-98 (این مقاله برگزیده جشنواره بین المللی روان شناسی2022 شده است). لینک :https://civilica.com/doc/1441559//مقاله با عنوان بازیابی واحیای آموزش و پرورش در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر جهرم - ثبت در کمسیون آثار و تالیفات بهمن ۱۳۸۱/مقاله هویت بخشی به زندگی نوجوانان –ثبت در کمسیون آثار وتالیفات مرداد 1383/تالیف اثر با موضوع تغذیه کودکان و نوجوان و اثر آن در افت تحصیلی ثبت در کمسیون آثار و تالیفات ۱۳۸۲/تالیف اثر با موضوع فرهنگ غنی ایران و جلوگیری از انحطاط آن ثبت در کمسیون آثار و تالیفات 138/مجموعه شعر آرزوی زیبای رسیدن در مبانی فکری و عملی مهر ورزی صلح و عدالت در جهان _بهمن ۱۳۸۲ ثبت در کمسیون آثار و تالیفات/مقاله با عنوان کارمضاعف و همت مضاعف برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر _ ۱۳۹۰/مقاله با عنوان تاثیر نماز بر سلامت انسان_ ۱۳۹۱/مقاله با عنوان اعتلا و ساختن جامعه اسوه اسلامی با کیفیت بخشی به زندگی بر اساس مدل جهاد اقتصادی ،محرومیت زدایی عدالت اجتماعی 91_9/تالیف کتاب گلبرگ /مجموعه آموزشی پیش از دبستان _ ۱۳۸۸/ ثبت کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران_ انتشارات پیمان غدیر/اول کشور جشنواره ساخت کلیپ آموزشی اقتصاد 10/40/38917_مهر ۱۳۹۰ /اول کشور در انجمن اولیا و مربیان چندسال متمادی/ برترکشور درمدیریت مدارس در طرح دانش آموز فعال مدرسه شاد و جامعه سالم 33996_خرداد ۱۳۹۸/برتر کشوردرشرکت در طرح گروه پیشتازان 9833/1_اردیبهشت ۱۳۹۸/برتر کشور در المپیاد ورزشی سال 99 ، 98 ،97 ،96 ،94 ،93 /برتر کشور در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) _اردیبهشت ۱۴۰۰/برترکشور در مدیریت ایجاد سبک منسجم مدارس _آبان ۱۳۹۸/برترکشور در ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در6 سال _ 93-94-96-97-98-99 /برتر کشور در پرسش مهر 6_بهمن ۱۳۸۵ / مدیر نمونه _فروردین ۱۳۹۴/برگزیده کشور در برنامه های تحولی آموزش و پرورش_بهمن ۱۳۹۲ /برگزیده کشوردر اجرا ی طرح ها و برنامه های آموزشی در پروژه مهر _مهر ۱۳۹۲/برگزیده کشورفعالیت های پرورشی و فرهنگی 500/38846_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده کشورمتون ادبی (پرسش مهر6)430/6007/51_بهمن ۱۳۸۵/مقام اول در طرح تعالی مدیریت مدارس _بهمن ۱۳۹۹/‎‏ مقام اول سرگروه برتر روان شناسی استان 91/26381/11_تیر ۱۳۹۱/مقام اول در جشنواره الگو های برتر تدریس روان شناسی 49597/47_بهمن ۱۳۸۹/مقام اول در طراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی 7900/47_اردیبهشت ۱۳۹۱/‎‏‎ مقام اول درطراحی نرم افزار و تولید محتوای روان شناسی 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در طراحی سوالات روان شناسی سوم انسانی 92/17359/47_شهریور ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درتهیه ی POWER POINT روان شناسی 92/30260/47_دی ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درطراحی نرم افزار روان شناسی 2330/9212328/47/ص _۱۳۹۲/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان در 15 سال تحصیلی/ مقام اول در نقاشی همگانی _تیر ۱۳۹۵/مقام اول ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/مقام اول در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان _آبان ۱۳۸۵ /مقام برتر در متون ادبی (پرسش مهر3) 56/128039/1_دی ۱۳۸/ ‎‏‎‏ مقام برتر درروش تدریس روان شناسی90/127025/71_فروردین ۱۳۹۰/مقام برتردرماموریت های گروه های آموزشی 92/34283/11_اسفند ۱۳۹۲/مقام برتردربرنامه های تحولی آموزش و پرورش 220/211366_بهمن ۱۳۹۲مقام برتردر پروژه مهر93/23175/11_دی ۱۳۹/مقام برتردرروش های نوین تدریس 6072/71_تیر ۱۳۹۰/مقام برترمدیریت برتر در کمیته اسکان و پذیرش از دید بازدید کنندگان در چند سال متوالی/مقام برگزیده جشنواره تدریس 5276/11_فروردین ۱۳۹۱/مقام برگزیده درتشکیل بانک اطلاعات تحصیلی شغلی 92/27909/11_آذر ۱۳۹۲/مقام برگزیده در مدیریت و اجرای مطلوب وظیفه های محوله آموزشی در چندسال متوالی/مقام برگزیده در عملکرد مطلوب مدیریت دبیرستان شاهد _94-95-96-97-98-9/مقام برگزیده در مدیریت فعال پرورشی _آبان ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال 27861/301/11_خرداد ۱۳۸/دوم استان در طرح درس نویسی علوم اجتماعی 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/دوم استان در طرح درس نویسی روان شناسی _آبان ۱۳۹۰/دوم استان در تدریس تاریخ ایران و جهان 2 91/10014/11_اردیبهشت ۱۳۹۱/دوم استان درجشنواره اسلاید و کلیپ 90/140352/71_مرداد ۱۳۹۱/دوم استان در تولید محتوای الکترونیکی روان شناسی 9231646/47_بهمن ۱۳۹/دوم استان در جشنواره تدریس روان شناسی _تیر ۱۳۹/دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال علوم اجتماعی _خرداد ۱۳۸۳/دوم استان در طراحی power point باموضوع دستاورد های اقتصادی فارس_دی ۱۳۹۲/دوم استان در جشنواره روش های تدریس روان شناسی_تیر ۱۳۹۰/ لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ایران28 لوح تقدیر از رئیس سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/ لوح تقدیر از استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم/لوح تقدیر از رئیس کمسیون عمران مجلس و روسای ادارات شهرستان جهرم/0 لوح تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان/مدیر و معلم نمونه منطقه ای 10336_فروردین ۱۳۹۴/اول شهرستان گزارش تخصصی برنامه عملیاتی و سالانه (95/25284/11)_مرداد ۱۳۹۵/اول شهرستان در نمرات نهایی دبیرستان شاهد فاطمه زهرا متوسطه دوم فارس _بهمن ۱۳۹۹/اول شهرستان در گزارش تخصصی 2330/9328897/22_شهریور ۱۳۹۲/اول شهرستان درطرح پژوهش و تحقیق (مسابقه انس)36962/71_بهمن ۱۳۸/اول شهرستان در مسابقات کتابخوانی جامعه شناسی گیدنز _بهمن ۱۳۸۹/اول شهرستان درمسابقات مقاله نویسی نهمین جشنواره علمی پژوهشی 929/18_بهمن ۱۳۹۱/اول شهرستان دررشته ورزشی بدمینتون 4765/51_اردیبهشت ۱۳۹۴/قهرمان قهرمانان در مسابقات ورزشی منطقه در چند سال پیاپی5223/71_اردیبهشت ۱۳۹۸/اول شهرستان درتدریس در جشنواره الگو های برتر تدریس 49597/47_بهمن ۱۳۹/اول شهرستان درطراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی _اردیبهشت ۱۳۹۱/اول شهرستان درطراحی نرم افزار روان شناسی_اردیبهشت ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت موفق المپیاد ادب و هنر و اندیشه _دی ۱۳۹۷/اول شهرستان در طراحی پوستر در همایش بحران آب شهرستان _اسفند ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت و برگزاری مسابقات ورزشی _مرداد ۱۳۹۳/اول شهرستان در سرود گروهی _خرداد ۱۳۹۳اول شهرستان در مسابقه پرسش مهر_خرداد ۱۳۸۵/اول شهرستان در مسابقات پژوهشی فرهنگیان آباده _بهمن۱۳۸۶/سرگروه برتر منطقه 31063/11_آبان ۱۳۹۱دوم شهرستان الگو های برتر تدریس تاریخ 5001/47_فروردین ۱۳۹۱/دوم شهرستان درمسابقات تهیه کلیپ مجلات رشد و راهیابی به مرحله استانی_خرداد ۱۳۹۰/دوم شهرستان در مسابقات طرح درس علوم اجتماعی _آبان ۱۳۹۰/دوم شهرستان درطراحی سوالات روان شناسی_آبان ۱۳۹۰/سوم شهرستان دروبلاگ نویسی در پرسش مهر 17116/71_تیر ۱۳۸۸/سوم شهرستان درمربیگری نقاشی 2080/11_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده درایجاد سبک منسجم مدارس شاهد 330/150609_آبان ۱۳۹۸/برگزیده درجشنواره جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاه به عنوان استاد راهنما 17317/71_دی ۱۳۹۷/برگزیده دربهترین عملکرد مدیریت مدارس نمونه شاهد شهریور واردیبهشت 1400/برگزیده در طرح دبیران خلاق در امر تدریس و مدیران رابط پژوهشی _بهمن ۱۳۹۹برگزیده مدیریت برتر در اجرای پروژه مهر در چند سال متوالی/برگزیده در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی _خرداد ۱۳۹۸/برگزیده شورای نگهبان در اجرا و نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم _اسفند ۱۳۹۴/برگزیده در جشنواره روش های تدرس _آبان ۱۳۹۱/رگزیده در مجموعه شعر پرسش مهر4_اردیبهشت ۱۳۸۳/برگزیده دربرگزاری مطلوب کنکور سراسری سازمان سنجش_تیر ۱۳۹۸/برگزیده مدیریت آموزشی و پرورشی _بهمن ۱۳۹۶/فرحنازقناعت پیشه/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh

​+Member of the National Center of Women Entrepreneurs of Iran Chamber of Commerce

+Business card of the Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture of Iran

 مقام اول شهرستان مقاله اقتصادی با عنوان تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصادی _اردیبهشت ۱۳۹۲/مقام دوم استان در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول استان درروش تدریس اقتصاد 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/مقام اول کشوری ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/‎‏‎‏مقام اول استان در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹۰/رایانه کار IDSL2 سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور_ ۱۳۸۷‎‏‎‏‎‏‎‏ تسلط مهارتهای فناوری اطلاعات در صفحات گسترده EXCEL ، POWER POINT ، ACCESS، واژه پرداز WORD/موسسه دانش پارسیان شیراز_ ۱۳۸۹/کاربرد های فن آوری اطلاعات (IT) ) وزارت آموزش و پرورش _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره های کارآفرینی وزارت آموزش وپرورش_ ۱۳۹۶/‎سواد رسانه ای وزارت آموزش وپرورش _ ۱۳۹۸/ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی _۱۳۹۹/‎‏‎‏ مدیریت هوشمند سازی مدارس _۱۳۹۹/‎‏‎‏ایمنی و کمک های اولیه _ ۱۳۹۴/‎‏‎‏‎‏‎‏ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏ دوره آموزشی جامعه شناسی _ ۱۳۹/‎ همایش نقد و بررسی کتب جامعه شناسی 1 و 2 _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس _ ۱۳۹۰/‎‏‎‏برنامه ریزی آموزشی _ ۱۳۸۸/‎‏‎ امور انجمن اولیا و مربیان مدرسه _ ۱۳۸۶/اقتصاد روز _۱۳۸۳/کتب علوم تجربی آموزش ابتدائی _ ۱۳۷۶/‎‏‎‎‏‎‏ ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _ ۱۳۹۹/‎‏‎‏ تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی _۱۳۹۸ /‎‏‎‏ آموزش مددکاری اجتماعی _۱۳۹۹/‎‏‎‏فن اوری های نوین آموزشی _دی ۱۳۹۵/‎‏‎‏ آموزش الکترونیکی _بهمن ۱۳۹۳/‎‏‎‏تیم سازی و شیوه کارگروهی _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏روابط کار _بهمن ۱۳۹۱/‎‏‎‏قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری _مرداد ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎زبان انگلیسی عمومی _تیر ۱۳۸۴/‎‏‎‏اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) _دی۱۳۸/گذراندن بیش از1400 ساعت دوره های ضمن خدمت در زمینه ی آموزشی ،تربیتی ،ایمنی و فن اوری/مقاله با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وتنظیم هیجانی مادران باشدت علائم اعتیاد به اینترنت درمیان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرجهرم 99-98 (این مقاله برگزیده جشنواره بین المللی روان شناسی2022 شده است). لینک :https://civilica.com/doc/1441559//مقاله با عنوان بازیابی واحیای آموزش و پرورش در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر جهرم - ثبت در کمسیون آثار و تالیفات بهمن ۱۳۸۱/مقاله هویت بخشی به زندگی نوجوانان –ثبت در کمسیون آثار وتالیفات مرداد 1383/تالیف اثر با موضوع تغذیه کودکان و نوجوان و اثر آن در افت تحصیلی ثبت در کمسیون آثار و تالیفات ۱۳۸۲/تالیف اثر با موضوع فرهنگ غنی ایران و جلوگیری از انحطاط آن ثبت در کمسیون آثار و تالیفات 138/مجموعه شعر آرزوی زیبای رسیدن در مبانی فکری و عملی مهر ورزی صلح و عدالت در جهان _بهمن ۱۳۸۲ ثبت در کمسیون آثار و تالیفات/مقاله با عنوان کارمضاعف و همت مضاعف برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر _ ۱۳۹۰/مقاله با عنوان تاثیر نماز بر سلامت انسان_ ۱۳۹۱/مقاله با عنوان اعتلا و ساختن جامعه اسوه اسلامی با کیفیت بخشی به زندگی بر اساس مدل جهاد اقتصادی ،محرومیت زدایی عدالت اجتماعی 91_9/تالیف کتاب گلبرگ /مجموعه آموزشی پیش از دبستان _ ۱۳۸۸/ ثبت کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران_ انتشارات پیمان غدیر/اول کشور جشنواره ساخت کلیپ آموزشی اقتصاد 10/40/38917_مهر ۱۳۹۰ /اول کشور در انجمن اولیا و مربیان چندسال متمادی/ برترکشور درمدیریت مدارس در طرح دانش آموز فعال مدرسه شاد و جامعه سالم 33996_خرداد ۱۳۹۸/برتر کشوردرشرکت در طرح گروه پیشتازان 9833/1_اردیبهشت ۱۳۹۸/برتر کشور در المپیاد ورزشی سال 99 ، 98 ،97 ،96 ،94 ،93 /برتر کشور در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) _اردیبهشت ۱۴۰۰/برترکشور در مدیریت ایجاد سبک منسجم مدارس _آبان ۱۳۹۸/برترکشور در ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در6 سال _ 93-94-96-97-98-99 /برتر کشور در پرسش مهر 6_بهمن ۱۳۸۵ / مدیر نمونه _فروردین ۱۳۹۴/برگزیده کشور در برنامه های تحولی آموزش و پرورش_بهمن ۱۳۹۲ /برگزیده کشوردر اجرا ی طرح ها و برنامه های آموزشی در پروژه مهر _مهر ۱۳۹۲/برگزیده کشورفعالیت های پرورشی و فرهنگی 500/38846_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده کشورمتون ادبی (پرسش مهر6)430/6007/51_بهمن ۱۳۸۵/مقام اول در طرح تعالی مدیریت مدارس _بهمن ۱۳۹۹/‎‏ مقام اول سرگروه برتر روان شناسی استان 91/26381/11_تیر ۱۳۹۱/مقام اول در جشنواره الگو های برتر تدریس روان شناسی 49597/47_بهمن ۱۳۸۹/مقام اول در طراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی 7900/47_اردیبهشت ۱۳۹۱/‎‏‎ مقام اول درطراحی نرم افزار و تولید محتوای روان شناسی 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در طراحی سوالات روان شناسی سوم انسانی 92/17359/47_شهریور ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درتهیه ی POWER POINT روان شناسی 92/30260/47_دی ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درطراحی نرم افزار روان شناسی 2330/9212328/47/ص _۱۳۹۲/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان در 15 سال تحصیلی/ مقام اول در نقاشی همگانی _تیر ۱۳۹۵/مقام اول ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/مقام اول در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان _آبان ۱۳۸۵ /مقام برتر در متون ادبی (پرسش مهر3) 56/128039/1_دی ۱۳۸/ ‎‏‎‏ مقام برتر درروش تدریس روان شناسی90/127025/71_فروردین ۱۳۹۰/مقام برتردرماموریت های گروه های آموزشی 92/34283/11_اسفند ۱۳۹۲/مقام برتردربرنامه های تحولی آموزش و پرورش 220/211366_بهمن ۱۳۹۲مقام برتردر پروژه مهر93/23175/11_دی ۱۳۹/مقام برتردرروش های نوین تدریس 6072/71_تیر ۱۳۹۰/مقام برترمدیریت برتر در کمیته اسکان و پذیرش از دید بازدید کنندگان در چند سال متوالی/مقام برگزیده جشنواره تدریس 5276/11_فروردین ۱۳۹۱/مقام برگزیده درتشکیل بانک اطلاعات تحصیلی شغلی 92/27909/11_آذر ۱۳۹۲/مقام برگزیده در مدیریت و اجرای مطلوب وظیفه های محوله آموزشی در چندسال متوالی/مقام برگزیده در عملکرد مطلوب مدیریت دبیرستان شاهد _94-95-96-97-98-9/مقام برگزیده در مدیریت فعال پرورشی _آبان ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال 27861/301/11_خرداد ۱۳۸/دوم استان در طرح درس نویسی علوم اجتماعی 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/دوم استان در طرح درس نویسی روان شناسی _آبان ۱۳۹۰/دوم استان در تدریس تاریخ ایران و جهان 2 91/10014/11_اردیبهشت ۱۳۹۱/دوم استان درجشنواره اسلاید و کلیپ 90/140352/71_مرداد ۱۳۹۱/دوم استان در تولید محتوای الکترونیکی روان شناسی 9231646/47_بهمن ۱۳۹/دوم استان در جشنواره تدریس روان شناسی _تیر ۱۳۹/دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال علوم اجتماعی _خرداد ۱۳۸۳/دوم استان در طراحی power point باموضوع دستاورد های اقتصادی فارس_دی ۱۳۹۲/دوم استان در جشنواره روش های تدریس روان شناسی_تیر ۱۳۹۰/ لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ایران28 لوح تقدیر از رئیس سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/ لوح تقدیر از استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم/لوح تقدیر از رئیس کمسیون عمران مجلس و روسای ادارات شهرستان جهرم/0 لوح تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان/مدیر و معلم نمونه منطقه ای 10336_فروردین ۱۳۹۴/اول شهرستان گزارش تخصصی برنامه عملیاتی و سالانه (95/25284/11)_مرداد ۱۳۹۵/اول شهرستان در نمرات نهایی دبیرستان شاهد فاطمه زهرا متوسطه دوم فارس _بهمن ۱۳۹۹/اول شهرستان در گزارش تخصصی 2330/9328897/22_شهریور ۱۳۹۲/اول شهرستان درطرح پژوهش و تحقیق (مسابقه انس)36962/71_بهمن ۱۳۸/اول شهرستان در مسابقات کتابخوانی جامعه شناسی گیدنز _بهمن ۱۳۸۹/اول شهرستان درمسابقات مقاله نویسی نهمین جشنواره علمی پژوهشی 929/18_بهمن ۱۳۹۱/اول شهرستان دررشته ورزشی بدمینتون 4765/51_اردیبهشت ۱۳۹۴/قهرمان قهرمانان در مسابقات ورزشی منطقه در چند سال پیاپی5223/71_اردیبهشت ۱۳۹۸/اول شهرستان درتدریس در جشنواره الگو های برتر تدریس 49597/47_بهمن ۱۳۹/اول شهرستان درطراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی _اردیبهشت ۱۳۹۱/اول شهرستان درطراحی نرم افزار روان شناسی_اردیبهشت ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت موفق المپیاد ادب و هنر و اندیشه _دی ۱۳۹۷/اول شهرستان در طراحی پوستر در همایش بحران آب شهرستان _اسفند ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت و برگزاری مسابقات ورزشی _مرداد ۱۳۹۳/اول شهرستان در سرود گروهی _خرداد ۱۳۹۳اول شهرستان در مسابقه پرسش مهر_خرداد ۱۳۸۵/اول شهرستان در مسابقات پژوهشی فرهنگیان آباده _بهمن۱۳۸۶/سرگروه برتر منطقه 31063/11_آبان ۱۳۹۱دوم شهرستان الگو های برتر تدریس تاریخ 5001/47_فروردین ۱۳۹۱/دوم شهرستان درمسابقات تهیه کلیپ مجلات رشد و راهیابی به مرحله استانی_خرداد ۱۳۹۰/دوم شهرستان در مسابقات طرح درس علوم اجتماعی _آبان ۱۳۹۰/دوم شهرستان درطراحی سوالات روان شناسی_آبان ۱۳۹۰/سوم شهرستان دروبلاگ نویسی در پرسش مهر 17116/71_تیر ۱۳۸۸/سوم شهرستان درمربیگری نقاشی 2080/11_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده درایجاد سبک منسجم مدارس شاهد 330/150609_آبان ۱۳۹۸/برگزیده درجشنواره جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاه به عنوان استاد راهنما 17317/71_دی ۱۳۹۷/برگزیده دربهترین عملکرد مدیریت مدارس نمونه شاهد شهریور واردیبهشت 1400/برگزیده در طرح دبیران خلاق در امر تدریس و مدیران رابط پژوهشی _بهمن ۱۳۹۹برگزیده مدیریت برتر در اجرای پروژه مهر در چند سال متوالی/برگزیده در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی _خرداد ۱۳۹۸/برگزیده شورای نگهبان در اجرا و نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم _اسفند ۱۳۹۴/برگزیده در جشنواره روش های تدرس _آبان ۱۳۹۱/رگزیده در مجموعه شعر پرسش مهر4_اردیبهشت ۱۳۸۳/برگزیده دربرگزاری مطلوب کنکور سراسری سازمان سنجش_تیر ۱۳۹۸/برگزیده مدیریت آموزشی و پرورشی _بهمن ۱۳۹۶/فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh
 مقام اول شهرستان مقاله اقتصادی با عنوان تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصادی _اردیبهشت ۱۳۹۲/مقام دوم استان در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول استان درروش تدریس اقتصاد 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/مقام اول کشوری ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/‎‏‎‏مقام اول استان در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹۰/رایانه کار IDSL2 سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور_ ۱۳۸۷‎‏‎‏‎‏‎‏ تسلط مهارتهای فناوری اطلاعات در صفحات گسترده EXCEL ، POWER POINT ، ACCESS، واژه پرداز WORD/موسسه دانش پارسیان شیراز_ ۱۳۸۹/کاربرد های فن آوری اطلاعات (IT) ) وزارت آموزش و پرورش _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره های کارآفرینی وزارت آموزش وپرورش_ ۱۳۹۶/‎سواد رسانه ای وزارت آموزش وپرورش _ ۱۳۹۸/ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی _۱۳۹۹/‎‏‎‏ مدیریت هوشمند سازی مدارس _۱۳۹۹/‎‏‎‏ایمنی و کمک های اولیه _ ۱۳۹۴/‎‏‎‏‎‏‎‏ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏ دوره آموزشی جامعه شناسی _ ۱۳۹/‎ همایش نقد و بررسی کتب جامعه شناسی 1 و 2 _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس _ ۱۳۹۰/‎‏‎‏برنامه ریزی آموزشی _ ۱۳۸۸/‎‏‎ امور انجمن اولیا و مربیان مدرسه _ ۱۳۸۶/اقتصاد روز _۱۳۸۳/کتب علوم تجربی آموزش ابتدائی _ ۱۳۷۶/‎‏‎‎‏‎‏ ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _ ۱۳۹۹/‎‏‎‏ تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی _۱۳۹۸ /‎‏‎‏ آموزش مددکاری اجتماعی _۱۳۹۹/‎‏‎‏فن اوری های نوین آموزشی _دی ۱۳۹۵/‎‏‎‏ آموزش الکترونیکی _بهمن ۱۳۹۳/‎‏‎‏تیم سازی و شیوه کارگروهی _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏روابط کار _بهمن ۱۳۹۱/‎‏‎‏قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری _مرداد ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎زبان انگلیسی عمومی _تیر ۱۳۸۴/‎‏‎‏اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) _دی۱۳۸/گذراندن بیش از1400 ساعت دوره های ضمن خدمت در زمینه ی آموزشی ،تربیتی ،ایمنی و فن اوری/مقاله با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وتنظیم هیجانی مادران باشدت علائم اعتیاد به اینترنت درمیان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرجهرم 99-98 (این مقاله برگزیده جشنواره بین المللی روان شناسی2022 شده است). لینک :https://civilica.com/doc/1441559//مقاله با عنوان بازیابی واحیای آموزش و پرورش در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر جهرم - ثبت در کمسیون آثار و تالیفات بهمن ۱۳۸۱/مقاله هویت بخشی به زندگی نوجوانان –ثبت در کمسیون آثار وتالیفات مرداد 1383/تالیف اثر با موضوع تغذیه کودکان و نوجوان و اثر آن در افت تحصیلی ثبت در کمسیون آثار و تالیفات ۱۳۸۲/تالیف اثر با موضوع فرهنگ غنی ایران و جلوگیری از انحطاط آن ثبت در کمسیون آثار و تالیفات 138/مجموعه شعر آرزوی زیبای رسیدن در مبانی فکری و عملی مهر ورزی صلح و عدالت در جهان _بهمن ۱۳۸۲ ثبت در کمسیون آثار و تالیفات/مقاله با عنوان کارمضاعف و همت مضاعف برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر _ ۱۳۹۰/مقاله با عنوان تاثیر نماز بر سلامت انسان_ ۱۳۹۱/مقاله با عنوان اعتلا و ساختن جامعه اسوه اسلامی با کیفیت بخشی به زندگی بر اساس مدل جهاد اقتصادی ،محرومیت زدایی عدالت اجتماعی 91_9/تالیف کتاب گلبرگ /مجموعه آموزشی پیش از دبستان _ ۱۳۸۸/ ثبت کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران_ انتشارات پیمان غدیر/اول کشور جشنواره ساخت کلیپ آموزشی اقتصاد 10/40/38917_مهر ۱۳۹۰ /اول کشور در انجمن اولیا و مربیان چندسال متمادی/ برترکشور درمدیریت مدارس در طرح دانش آموز فعال مدرسه شاد و جامعه سالم 33996_خرداد ۱۳۹۸/برتر کشوردرشرکت در طرح گروه پیشتازان 9833/1_اردیبهشت ۱۳۹۸/برتر کشور در المپیاد ورزشی سال 99 ، 98 ،97 ،96 ،94 ،93 /برتر کشور در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) _اردیبهشت ۱۴۰۰/برترکشور در مدیریت ایجاد سبک منسجم مدارس _آبان ۱۳۹۸/برترکشور در ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در6 سال _ 93-94-96-97-98-99 /برتر کشور در پرسش مهر 6_بهمن ۱۳۸۵ / مدیر نمونه _فروردین ۱۳۹۴/برگزیده کشور در برنامه های تحولی آموزش و پرورش_بهمن ۱۳۹۲ /برگزیده کشوردر اجرا ی طرح ها و برنامه های آموزشی در پروژه مهر _مهر ۱۳۹۲/برگزیده کشورفعالیت های پرورشی و فرهنگی 500/38846_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده کشورمتون ادبی (پرسش مهر6)430/6007/51_بهمن ۱۳۸۵/مقام اول در طرح تعالی مدیریت مدارس _بهمن ۱۳۹۹/‎‏ مقام اول سرگروه برتر روان شناسی استان 91/26381/11_تیر ۱۳۹۱/مقام اول در جشنواره الگو های برتر تدریس روان شناسی 49597/47_بهمن ۱۳۸۹/مقام اول در طراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی 7900/47_اردیبهشت ۱۳۹۱/‎‏‎ مقام اول درطراحی نرم افزار و تولید محتوای روان شناسی 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در طراحی سوالات روان شناسی سوم انسانی 92/17359/47_شهریور ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درتهیه ی POWER POINT روان شناسی 92/30260/47_دی ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درطراحی نرم افزار روان شناسی 2330/9212328/47/ص _۱۳۹۲/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان در 15 سال تحصیلی/ مقام اول در نقاشی همگانی _تیر ۱۳۹۵/مقام اول ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/مقام اول در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان _آبان ۱۳۸۵ /مقام برتر در متون ادبی (پرسش مهر3) 56/128039/1_دی ۱۳۸/ ‎‏‎‏ مقام برتر درروش تدریس روان شناسی90/127025/71_فروردین ۱۳۹۰/مقام برتردرماموریت های گروه های آموزشی 92/34283/11_اسفند ۱۳۹۲/مقام برتردربرنامه های تحولی آموزش و پرورش 220/211366_بهمن ۱۳۹۲مقام برتردر پروژه مهر93/23175/11_دی ۱۳۹/مقام برتردرروش های نوین تدریس 6072/71_تیر ۱۳۹۰/مقام برترمدیریت برتر در کمیته اسکان و پذیرش از دید بازدید کنندگان در چند سال متوالی/مقام برگزیده جشنواره تدریس 5276/11_فروردین ۱۳۹۱/مقام برگزیده درتشکیل بانک اطلاعات تحصیلی شغلی 92/27909/11_آذر ۱۳۹۲/مقام برگزیده در مدیریت و اجرای مطلوب وظیفه های محوله آموزشی در چندسال متوالی/مقام برگزیده در عملکرد مطلوب مدیریت دبیرستان شاهد _94-95-96-97-98-9/مقام برگزیده در مدیریت فعال پرورشی _آبان ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال 27861/301/11_خرداد ۱۳۸/دوم استان در طرح درس نویسی علوم اجتماعی 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/دوم استان در طرح درس نویسی روان شناسی _آبان ۱۳۹۰/دوم استان در تدریس تاریخ ایران و جهان 2 91/10014/11_اردیبهشت ۱۳۹۱/دوم استان درجشنواره اسلاید و کلیپ 90/140352/71_مرداد ۱۳۹۱/دوم استان در تولید محتوای الکترونیکی روان شناسی 9231646/47_بهمن ۱۳۹/دوم استان در جشنواره تدریس روان شناسی _تیر ۱۳۹/دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال علوم اجتماعی _خرداد ۱۳۸۳/دوم استان در طراحی power point باموضوع دستاورد های اقتصادی فارس_دی ۱۳۹۲/دوم استان در جشنواره روش های تدریس روان شناسی_تیر ۱۳۹۰/ لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ایران28 لوح تقدیر از رئیس سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/ لوح تقدیر از استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم/لوح تقدیر از رئیس کمسیون عمران مجلس و روسای ادارات شهرستان جهرم/0 لوح تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان/مدیر و معلم نمونه منطقه ای 10336_فروردین ۱۳۹۴/اول شهرستان گزارش تخصصی برنامه عملیاتی و سالانه (95/25284/11)_مرداد ۱۳۹۵/اول شهرستان در نمرات نهایی دبیرستان شاهد فاطمه زهرا متوسطه دوم فارس _بهمن ۱۳۹۹/اول شهرستان در گزارش تخصصی 2330/9328897/22_شهریور ۱۳۹۲/اول شهرستان درطرح پژوهش و تحقیق (مسابقه انس)36962/71_بهمن ۱۳۸/اول شهرستان در مسابقات کتابخوانی جامعه شناسی گیدنز _بهمن ۱۳۸۹/اول شهرستان درمسابقات مقاله نویسی نهمین جشنواره علمی پژوهشی 929/18_بهمن ۱۳۹۱/اول شهرستان دررشته ورزشی بدمینتون 4765/51_اردیبهشت ۱۳۹۴/قهرمان قهرمانان در مسابقات ورزشی منطقه در چند سال پیاپی5223/71_اردیبهشت ۱۳۹۸/اول شهرستان درتدریس در جشنواره الگو های برتر تدریس 49597/47_بهمن ۱۳۹/اول شهرستان درطراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی _اردیبهشت ۱۳۹۱/اول شهرستان درطراحی نرم افزار روان شناسی_اردیبهشت ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت موفق المپیاد ادب و هنر و اندیشه _دی ۱۳۹۷/اول شهرستان در طراحی پوستر در همایش بحران آب شهرستان _اسفند ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت و برگزاری مسابقات ورزشی _مرداد ۱۳۹۳/اول شهرستان در سرود گروهی _خرداد ۱۳۹۳اول شهرستان در مسابقه پرسش مهر_خرداد ۱۳۸۵/اول شهرستان در مسابقات پژوهشی فرهنگیان آباده _بهمن۱۳۸۶/سرگروه برتر منطقه 31063/11_آبان ۱۳۹۱دوم شهرستان الگو های برتر تدریس تاریخ 5001/47_فروردین ۱۳۹۱/دوم شهرستان درمسابقات تهیه کلیپ مجلات رشد و راهیابی به مرحله استانی_خرداد ۱۳۹۰/دوم شهرستان در مسابقات طرح درس علوم اجتماعی _آبان ۱۳۹۰/دوم شهرستان درطراحی سوالات روان شناسی_آبان ۱۳۹۰/سوم شهرستان دروبلاگ نویسی در پرسش مهر 17116/71_تیر ۱۳۸۸/سوم شهرستان درمربیگری نقاشی 2080/11_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده درایجاد سبک منسجم مدارس شاهد 330/150609_آبان ۱۳۹۸/برگزیده درجشنواره جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاه به عنوان استاد راهنما 17317/71_دی ۱۳۹۷/برگزیده دربهترین عملکرد مدیریت مدارس نمونه شاهد شهریور واردیبهشت 1400/برگزیده در طرح دبیران خلاق در امر تدریس و مدیران رابط پژوهشی _بهمن ۱۳۹۹برگزیده مدیریت برتر در اجرای پروژه مهر در چند سال متوالی/برگزیده در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی _خرداد ۱۳۹۸/برگزیده شورای نگهبان در اجرا و نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم _اسفند ۱۳۹۴/برگزیده در جشنواره روش های تدرس _آبان ۱۳۹۱/رگزیده در مجموعه شعر پرسش مهر4_اردیبهشت ۱۳۸۳/برگزیده دربرگزاری مطلوب کنکور سراسری سازمان سنجش_تیر ۱۳۹۸/برگزیده مدیریت آموزشی و پرورشی _بهمن ۱۳۹۶/فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh
 مقام اول شهرستان مقاله اقتصادی با عنوان تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصادی _اردیبهشت ۱۳۹۲/مقام دوم استان در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول استان درروش تدریس اقتصاد 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/مقام اول کشوری ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/‎‏‎‏مقام اول استان در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹۰/رایانه کار IDSL2 سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور_ ۱۳۸۷‎‏‎‏‎‏‎‏ تسلط مهارتهای فناوری اطلاعات در صفحات گسترده EXCEL ، POWER POINT ، ACCESS، واژه پرداز WORD/موسسه دانش پارسیان شیراز_ ۱۳۸۹/کاربرد های فن آوری اطلاعات (IT) ) وزارت آموزش و پرورش _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره های کارآفرینی وزارت آموزش وپرورش_ ۱۳۹۶/‎سواد رسانه ای وزارت آموزش وپرورش _ ۱۳۹۸/ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی _۱۳۹۹/‎‏‎‏ مدیریت هوشمند سازی مدارس _۱۳۹۹/‎‏‎‏ایمنی و کمک های اولیه _ ۱۳۹۴/‎‏‎‏‎‏‎‏ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏ دوره آموزشی جامعه شناسی _ ۱۳۹/‎ همایش نقد و بررسی کتب جامعه شناسی 1 و 2 _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس _ ۱۳۹۰/‎‏‎‏برنامه ریزی آموزشی _ ۱۳۸۸/‎‏‎ امور انجمن اولیا و مربیان مدرسه _ ۱۳۸۶/اقتصاد روز _۱۳۸۳/کتب علوم تجربی آموزش ابتدائی _ ۱۳۷۶/‎‏‎‎‏‎‏ ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _ ۱۳۹۹/‎‏‎‏ تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی _۱۳۹۸ /‎‏‎‏ آموزش مددکاری اجتماعی _۱۳۹۹/‎‏‎‏فن اوری های نوین آموزشی _دی ۱۳۹۵/‎‏‎‏ آموزش الکترونیکی _بهمن ۱۳۹۳/‎‏‎‏تیم سازی و شیوه کارگروهی _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏روابط کار _بهمن ۱۳۹۱/‎‏‎‏قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری _مرداد ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎زبان انگلیسی عمومی _تیر ۱۳۸۴/‎‏‎‏اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) _دی۱۳۸/گذراندن بیش از1400 ساعت دوره های ضمن خدمت در زمینه ی آموزشی ،تربیتی ،ایمنی و فن اوری/مقاله با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وتنظیم هیجانی مادران باشدت علائم اعتیاد به اینترنت درمیان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرجهرم 99-98 (این مقاله برگزیده جشنواره بین المللی روان شناسی2022 شده است). لینک :https://civilica.com/doc/1441559//مقاله با عنوان بازیابی واحیای آموزش و پرورش در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر جهرم - ثبت در کمسیون آثار و تالیفات بهمن ۱۳۸۱/مقاله هویت بخشی به زندگی نوجوانان –ثبت در کمسیون آثار وتالیفات مرداد 1383/تالیف اثر با موضوع تغذیه کودکان و نوجوان و اثر آن در افت تحصیلی ثبت در کمسیون آثار و تالیفات ۱۳۸۲/تالیف اثر با موضوع فرهنگ غنی ایران و جلوگیری از انحطاط آن ثبت در کمسیون آثار و تالیفات 138/مجموعه شعر آرزوی زیبای رسیدن در مبانی فکری و عملی مهر ورزی صلح و عدالت در جهان _بهمن ۱۳۸۲ ثبت در کمسیون آثار و تالیفات/مقاله با عنوان کارمضاعف و همت مضاعف برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر _ ۱۳۹۰/مقاله با عنوان تاثیر نماز بر سلامت انسان_ ۱۳۹۱/مقاله با عنوان اعتلا و ساختن جامعه اسوه اسلامی با کیفیت بخشی به زندگی بر اساس مدل جهاد اقتصادی ،محرومیت زدایی عدالت اجتماعی 91_9/تالیف کتاب گلبرگ /مجموعه آموزشی پیش از دبستان _ ۱۳۸۸/ ثبت کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران_ انتشارات پیمان غدیر/اول کشور جشنواره ساخت کلیپ آموزشی اقتصاد 10/40/38917_مهر ۱۳۹۰ /اول کشور در انجمن اولیا و مربیان چندسال متمادی/ برترکشور درمدیریت مدارس در طرح دانش آموز فعال مدرسه شاد و جامعه سالم 33996_خرداد ۱۳۹۸/برتر کشوردرشرکت در طرح گروه پیشتازان 9833/1_اردیبهشت ۱۳۹۸/برتر کشور در المپیاد ورزشی سال 99 ، 98 ،97 ،96 ،94 ،93 /برتر کشور در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) _اردیبهشت ۱۴۰۰/برترکشور در مدیریت ایجاد سبک منسجم مدارس _آبان ۱۳۹۸/برترکشور در ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در6 سال _ 93-94-96-97-98-99 /برتر کشور در پرسش مهر 6_بهمن ۱۳۸۵ / مدیر نمونه _فروردین ۱۳۹۴/برگزیده کشور در برنامه های تحولی آموزش و پرورش_بهمن ۱۳۹۲ /برگزیده کشوردر اجرا ی طرح ها و برنامه های آموزشی در پروژه مهر _مهر ۱۳۹۲/برگزیده کشورفعالیت های پرورشی و فرهنگی 500/38846_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده کشورمتون ادبی (پرسش مهر6)430/6007/51_بهمن ۱۳۸۵/مقام اول در طرح تعالی مدیریت مدارس _بهمن ۱۳۹۹/‎‏ مقام اول سرگروه برتر روان شناسی استان 91/26381/11_تیر ۱۳۹۱/مقام اول در جشنواره الگو های برتر تدریس روان شناسی 49597/47_بهمن ۱۳۸۹/مقام اول در طراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی 7900/47_اردیبهشت ۱۳۹۱/‎‏‎ مقام اول درطراحی نرم افزار و تولید محتوای روان شناسی 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در طراحی سوالات روان شناسی سوم انسانی 92/17359/47_شهریور ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درتهیه ی POWER POINT روان شناسی 92/30260/47_دی ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درطراحی نرم افزار روان شناسی 2330/9212328/47/ص _۱۳۹۲/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان در 15 سال تحصیلی/ مقام اول در نقاشی همگانی _تیر ۱۳۹۵/مقام اول ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/مقام اول در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان _آبان ۱۳۸۵ /مقام برتر در متون ادبی (پرسش مهر3) 56/128039/1_دی ۱۳۸/ ‎‏‎‏ مقام برتر درروش تدریس روان شناسی90/127025/71_فروردین ۱۳۹۰/مقام برتردرماموریت های گروه های آموزشی 92/34283/11_اسفند ۱۳۹۲/مقام برتردربرنامه های تحولی آموزش و پرورش 220/211366_بهمن ۱۳۹۲مقام برتردر پروژه مهر93/23175/11_دی ۱۳۹/مقام برتردرروش های نوین تدریس 6072/71_تیر ۱۳۹۰/مقام برترمدیریت برتر در کمیته اسکان و پذیرش از دید بازدید کنندگان در چند سال متوالی/مقام برگزیده جشنواره تدریس 5276/11_فروردین ۱۳۹۱/مقام برگزیده درتشکیل بانک اطلاعات تحصیلی شغلی 92/27909/11_آذر ۱۳۹۲/مقام برگزیده در مدیریت و اجرای مطلوب وظیفه های محوله آموزشی در چندسال متوالی/مقام برگزیده در عملکرد مطلوب مدیریت دبیرستان شاهد _94-95-96-97-98-9/مقام برگزیده در مدیریت فعال پرورشی _آبان ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال 27861/301/11_خرداد ۱۳۸/دوم استان در طرح درس نویسی علوم اجتماعی 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/دوم استان در طرح درس نویسی روان شناسی _آبان ۱۳۹۰/دوم استان در تدریس تاریخ ایران و جهان 2 91/10014/11_اردیبهشت ۱۳۹۱/دوم استان درجشنواره اسلاید و کلیپ 90/140352/71_مرداد ۱۳۹۱/دوم استان در تولید محتوای الکترونیکی روان شناسی 9231646/47_بهمن ۱۳۹/دوم استان در جشنواره تدریس روان شناسی _تیر ۱۳۹/دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال علوم اجتماعی _خرداد ۱۳۸۳/دوم استان در طراحی power point باموضوع دستاورد های اقتصادی فارس_دی ۱۳۹۲/دوم استان در جشنواره روش های تدریس روان شناسی_تیر ۱۳۹۰/ لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ایران28 لوح تقدیر از رئیس سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/ لوح تقدیر از استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم/لوح تقدیر از رئیس کمسیون عمران مجلس و روسای ادارات شهرستان جهرم/0 لوح تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان/مدیر و معلم نمونه منطقه ای 10336_فروردین ۱۳۹۴/اول شهرستان گزارش تخصصی برنامه عملیاتی و سالانه (95/25284/11)_مرداد ۱۳۹۵/اول شهرستان در نمرات نهایی دبیرستان شاهد فاطمه زهرا متوسطه دوم فارس _بهمن ۱۳۹۹/اول شهرستان در گزارش تخصصی 2330/9328897/22_شهریور ۱۳۹۲/اول شهرستان درطرح پژوهش و تحقیق (مسابقه انس)36962/71_بهمن ۱۳۸/اول شهرستان در مسابقات کتابخوانی جامعه شناسی گیدنز _بهمن ۱۳۸۹/اول شهرستان درمسابقات مقاله نویسی نهمین جشنواره علمی پژوهشی 929/18_بهمن ۱۳۹۱/اول شهرستان دررشته ورزشی بدمینتون 4765/51_اردیبهشت ۱۳۹۴/قهرمان قهرمانان در مسابقات ورزشی منطقه در چند سال پیاپی5223/71_اردیبهشت ۱۳۹۸/اول شهرستان درتدریس در جشنواره الگو های برتر تدریس 49597/47_بهمن ۱۳۹/اول شهرستان درطراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی _اردیبهشت ۱۳۹۱/اول شهرستان درطراحی نرم افزار روان شناسی_اردیبهشت ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت موفق المپیاد ادب و هنر و اندیشه _دی ۱۳۹۷/اول شهرستان در طراحی پوستر در همایش بحران آب شهرستان _اسفند ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت و برگزاری مسابقات ورزشی _مرداد ۱۳۹۳/اول شهرستان در سرود گروهی _خرداد ۱۳۹۳اول شهرستان در مسابقه پرسش مهر_خرداد ۱۳۸۵/اول شهرستان در مسابقات پژوهشی فرهنگیان آباده _بهمن۱۳۸۶/سرگروه برتر منطقه 31063/11_آبان ۱۳۹۱دوم شهرستان الگو های برتر تدریس تاریخ 5001/47_فروردین ۱۳۹۱/دوم شهرستان درمسابقات تهیه کلیپ مجلات رشد و راهیابی به مرحله استانی_خرداد ۱۳۹۰/دوم شهرستان در مسابقات طرح درس علوم اجتماعی _آبان ۱۳۹۰/دوم شهرستان درطراحی سوالات روان شناسی_آبان ۱۳۹۰/سوم شهرستان دروبلاگ نویسی در پرسش مهر 17116/71_تیر ۱۳۸۸/سوم شهرستان درمربیگری نقاشی 2080/11_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده درایجاد سبک منسجم مدارس شاهد 330/150609_آبان ۱۳۹۸/برگزیده درجشنواره جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاه به عنوان استاد راهنما 17317/71_دی ۱۳۹۷/برگزیده دربهترین عملکرد مدیریت مدارس نمونه شاهد شهریور واردیبهشت 1400/برگزیده در طرح دبیران خلاق در امر تدریس و مدیران رابط پژوهشی _بهمن ۱۳۹۹برگزیده مدیریت برتر در اجرای پروژه مهر در چند سال متوالی/برگزیده در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی _خرداد ۱۳۹۸/برگزیده شورای نگهبان در اجرا و نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم _اسفند ۱۳۹۴/برگزیده در جشنواره روش های تدرس _آبان ۱۳۹۱/رگزیده در مجموعه شعر پرسش مهر4_اردیبهشت ۱۳۸۳/برگزیده دربرگزاری مطلوب کنکور سراسری سازمان سنجش_تیر ۱۳۹۸/برگزیده مدیریت آموزشی و پرورشی _بهمن ۱۳۹۶/مقام اول شهرستان مقاله اقتصادی با عنوان تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصادی _اردیبهشت ۱۳۹۲/مقام دوم استان در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول استان درروش تدریس اقتصاد 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/مقام اول کشوری ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/‎‏‎‏مقام اول استان در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹۰/رایانه کار IDSL2 سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور_ ۱۳۸۷‎‏‎‏‎‏‎‏ تسلط مهارتهای فناوری اطلاعات در صفحات گسترده EXCEL ، POWER POINT ، ACCESS، واژه پرداز WORD/موسسه دانش پارسیان شیراز_ ۱۳۸۹/کاربرد های فن آوری اطلاعات (IT) ) وزارت آموزش و پرورش _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره های کارآفرینی وزارت آموزش وپرورش_ ۱۳۹۶/‎سواد رسانه ای وزارت آموزش وپرورش _ ۱۳۹۸/ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی _۱۳۹۹/‎‏‎‏ مدیریت هوشمند سازی مدارس _۱۳۹۹/‎‏‎‏ایمنی و کمک های اولیه _ ۱۳۹۴/‎‏‎‏‎‏‎‏ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏ دوره آموزشی جامعه شناسی _ ۱۳۹/‎ همایش نقد و بررسی کتب جامعه شناسی 1 و 2 _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس _ ۱۳۹۰/‎‏‎‏برنامه ریزی آموزشی _ ۱۳۸۸/‎‏‎ امور انجمن اولیا و مربیان مدرسه _ ۱۳۸۶/اقتصاد روز _۱۳۸۳/کتب علوم تجربی آموزش ابتدائی _ ۱۳۷۶/‎‏‎‎‏‎‏ ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _ ۱۳۹۹/‎‏‎‏ تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی _۱۳۹۸ /‎‏‎‏ آموزش مددکاری اجتماعی _۱۳۹۹/‎‏‎‏فن اوری های نوین آموزشی _دی ۱۳۹۵/‎‏‎‏ آموزش الکترونیکی _بهمن ۱۳۹۳/‎‏‎‏تیم سازی و شیوه کارگروهی _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏روابط کار _بهمن ۱۳۹۱/‎‏‎‏قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری _مرداد ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎زبان انگلیسی عمومی _تیر ۱۳۸۴/‎‏‎‏اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) _دی۱۳۸/گذراندن بیش از1400 ساعت دوره های ضمن خدمت در زمینه ی آموزشی ،تربیتی ،ایمنی و فن اوری/مقاله با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وتنظیم هیجانی مادران باشدت علائم اعتیاد به اینترنت درمیان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرجهرم 99-98 (این مقاله برگزیده جشنواره بین المللی روان شناسی2022 شده است). لینک :https://civilica.com/doc/1441559//مقاله با عنوان بازیابی واحیای آموزش و پرورش در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر جهرم - ثبت در کمسیون آثار و تالیفات بهمن ۱۳۸۱/مقاله هویت بخشی به زندگی نوجوانان –ثبت در کمسیون آثار وتالیفات مرداد 1383/تالیف اثر با موضوع تغذیه کودکان و نوجوان و اثر آن در افت تحصیلی ثبت در کمسیون آثار و تالیفات ۱۳۸۲/تالیف اثر با موضوع فرهنگ غنی ایران و جلوگیری از انحطاط آن ثبت در کمسیون آثار و تالیفات 138/مجموعه شعر آرزوی زیبای رسیدن در مبانی فکری و عملی مهر ورزی صلح و عدالت در جهان _بهمن ۱۳۸۲ ثبت در کمسیون آثار و تالیفات/مقاله با عنوان کارمضاعف و همت مضاعف برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر _ ۱۳۹۰/مقاله با عنوان تاثیر نماز بر سلامت انسان_ ۱۳۹۱/مقاله با عنوان اعتلا و ساختن جامعه اسوه اسلامی با کیفیت بخشی به زندگی بر اساس مدل جهاد اقتصادی ،محرومیت زدایی عدالت اجتماعی 91_9/تالیف کتاب گلبرگ /مجموعه آموزشی پیش از دبستان _ ۱۳۸۸/ ثبت کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران_ انتشارات پیمان غدیر/اول کشور جشنواره ساخت کلیپ آموزشی اقتصاد 10/40/38917_مهر ۱۳۹۰ /اول کشور در انجمن اولیا و مربیان چندسال متمادی/ برترکشور درمدیریت مدارس در طرح دانش آموز فعال مدرسه شاد و جامعه سالم 33996_خرداد ۱۳۹۸/برتر کشوردرشرکت در طرح گروه پیشتازان 9833/1_اردیبهشت ۱۳۹۸/برتر کشور در المپیاد ورزشی سال 99 ، 98 ،97 ،96 ،94 ،93 /برتر کشور در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) _اردیبهشت ۱۴۰۰/برترکشور در مدیریت ایجاد سبک منسجم مدارس _آبان ۱۳۹۸/برترکشور در ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در6 سال _ 93-94-96-97-98-99 /برتر کشور در پرسش مهر 6_بهمن ۱۳۸۵ / مدیر نمونه _فروردین ۱۳۹۴/برگزیده کشور در برنامه های تحولی آموزش و پرورش_بهمن ۱۳۹۲ /برگزیده کشوردر اجرا ی طرح ها و برنامه های آموزشی در پروژه مهر _مهر ۱۳۹۲/برگزیده کشورفعالیت های پرورشی و فرهنگی 500/38846_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده کشورمتون ادبی (پرسش مهر6)430/6007/51_بهمن ۱۳۸۵/مقام اول در طرح تعالی مدیریت مدارس _بهمن ۱۳۹۹/‎‏ مقام اول سرگروه برتر روان شناسی استان 91/26381/11_تیر ۱۳۹۱/مقام اول در جشنواره الگو های برتر تدریس روان شناسی 49597/47_بهمن ۱۳۸۹/مقام اول در طراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی 7900/47_اردیبهشت ۱۳۹۱/‎‏‎ مقام اول درطراحی نرم افزار و تولید محتوای روان شناسی 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در طراحی سوالات روان شناسی سوم انسانی 92/17359/47_شهریور ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درتهیه ی POWER POINT روان شناسی 92/30260/47_دی ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درطراحی نرم افزار روان شناسی 2330/9212328/47/ص _۱۳۹۲/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان در 15 سال تحصیلی/ مقام اول در نقاشی همگانی _تیر ۱۳۹۵/مقام اول ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/مقام اول در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان _آبان ۱۳۸۵ /مقام برتر در متون ادبی (پرسش مهر3) 56/128039/1_دی ۱۳۸/ ‎‏‎‏ مقام برتر درروش تدریس روان شناسی90/127025/71_فروردین ۱۳۹۰/مقام برتردرماموریت های گروه های آموزشی 92/34283/11_اسفند ۱۳۹۲/مقام برتردربرنامه های تحولی آموزش و پرورش 220/211366_بهمن ۱۳۹۲مقام برتردر پروژه مهر93/23175/11_دی ۱۳۹/مقام برتردرروش های نوین تدریس 6072/71_تیر ۱۳۹۰/مقام برترمدیریت برتر در کمیته اسکان و پذیرش از دید بازدید کنندگان در چند سال متوالی/مقام برگزیده جشنواره تدریس 5276/11_فروردین ۱۳۹۱/مقام برگزیده درتشکیل بانک اطلاعات تحصیلی شغلی 92/27909/11_آذر ۱۳۹۲/مقام برگزیده در مدیریت و اجرای مطلوب وظیفه های محوله آموزشی در چندسال متوالی/مقام برگزیده در عملکرد مطلوب مدیریت دبیرستان شاهد _94-95-96-97-98-9/مقام برگزیده در مدیریت فعال پرورشی _آبان ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال 27861/301/11_خرداد ۱۳۸/دوم استان در طرح درس نویسی علوم اجتماعی 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/دوم استان در طرح درس نویسی روان شناسی _آبان ۱۳۹۰/دوم استان در تدریس تاریخ ایران و جهان 2 91/10014/11_اردیبهشت ۱۳۹۱/دوم استان درجشنواره اسلاید و کلیپ 90/140352/71_مرداد ۱۳۹۱/دوم استان در تولید محتوای الکترونیکی روان شناسی 9231646/47_بهمن ۱۳۹/دوم استان در جشنواره تدریس روان شناسی _تیر ۱۳۹/دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال علوم اجتماعی _خرداد ۱۳۸۳/دوم استان در طراحی power point باموضوع دستاورد های اقتصادی فارس_دی ۱۳۹۲/دوم استان در جشنواره روش های تدریس روان شناسی_تیر ۱۳۹۰/ لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ایران28 لوح تقدیر از رئیس سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/ لوح تقدیر از استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم/لوح تقدیر از رئیس کمسیون عمران مجلس و روسای ادارات شهرستان جهرم/0 لوح تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان/مدیر و معلم نمونه منطقه ای 10336_فروردین ۱۳۹۴/اول شهرستان گزارش تخصصی برنامه عملیاتی و سالانه (95/25284/11)_مرداد ۱۳۹۵/اول شهرستان در نمرات نهایی دبیرستان شاهد فاطمه زهرا متوسطه دوم فارس _بهمن ۱۳۹۹/اول شهرستان در گزارش تخصصی 2330/9328897/22_شهریور ۱۳۹۲/اول شهرستان درطرح پژوهش و تحقیق (مسابقه انس)36962/71_بهمن ۱۳۸/اول شهرستان در مسابقات کتابخوانی جامعه شناسی گیدنز _بهمن ۱۳۸۹/اول شهرستان درمسابقات مقاله نویسی نهمین جشنواره علمی پژوهشی 929/18_بهمن ۱۳۹۱/اول شهرستان دررشته ورزشی بدمینتون 4765/51_اردیبهشت ۱۳۹۴/قهرمان قهرمانان در مسابقات ورزشی منطقه در چند سال پیاپی5223/71_اردیبهشت ۱۳۹۸/اول شهرستان درتدریس در جشنواره الگو های برتر تدریس 49597/47_بهمن ۱۳۹/اول شهرستان درطراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی _اردیبهشت ۱۳۹۱/اول شهرستان درطراحی نرم افزار روان شناسی_اردیبهشت ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت موفق المپیاد ادب و هنر و اندیشه _دی ۱۳۹۷/اول شهرستان در طراحی پوستر در همایش بحران آب شهرستان _اسفند ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت و برگزاری مسابقات ورزشی _مرداد ۱۳۹۳/اول شهرستان در سرود گروهی _خرداد ۱۳۹۳اول شهرستان در مسابقه پرسش مهر_خرداد ۱۳۸۵/اول شهرستان در مسابقات پژوهشی فرهنگیان آباده _بهمن۱۳۸۶/سرگروه برتر منطقه 31063/11_آبان ۱۳۹۱دوم شهرستان الگو های برتر تدریس تاریخ 5001/47_فروردین ۱۳۹۱/دوم شهرستان درمسابقات تهیه کلیپ مجلات رشد و راهیابی به مرحله استانی_خرداد ۱۳۹۰/دوم شهرستان در مسابقات طرح درس علوم اجتماعی _آبان ۱۳۹۰/دوم شهرستان درطراحی سوالات روان شناسی_آبان ۱۳۹۰/سوم شهرستان دروبلاگ نویسی در پرسش مهر 17116/71_تیر ۱۳۸۸/سوم شهرستان درمربیگری نقاشی 2080/11_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده درایجاد سبک منسجم مدارس شاهد 330/150609_آبان ۱۳۹۸/برگزیده درجشنواره جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاه به عنوان استاد راهنما 17317/71_دی ۱۳۹۷/برگزیده دربهترین عملکرد مدیریت مدارس نمونه شاهد شهریور واردیبهشت 1400/برگزیده در طرح دبیران خلاق در امر تدریس و مدیران رابط پژوهشی _بهمن ۱۳۹۹برگزیده مدیریت برتر در اجرای پروژه مهر در چند سال متوالی/برگزیده در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی _خرداد ۱۳۹۸/برگزیده شورای نگهبان در اجرا و نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم _اسفند ۱۳۹۴/برگزیده در جشنواره روش های تدرس _آبان ۱۳۹۱/رگزیده در مجموعه شعر پرسش مهر4_اردیبهشت ۱۳۸۳/برگزیده دربرگزاری مطلوب کنکور سراسری سازمان سنجش_تیر ۱۳۹۸/برگزیده مدیریت آموزشی و پرورشی _بهمن ۱۳۹۶/فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh
 مقام اول شهرستان مقاله اقتصادی با عنوان تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصادی _اردیبهشت ۱۳۹۲/مقام دوم استان در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول استان درروش تدریس اقتصاد 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/مقام اول کشوری ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/‎‏‎‏مقام اول استان در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹۰/رایانه کار IDSL2 سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور_ ۱۳۸۷‎‏‎‏‎‏‎‏ تسلط مهارتهای فناوری اطلاعات در صفحات گسترده EXCEL ، POWER POINT ، ACCESS، واژه پرداز WORD/موسسه دانش پارسیان شیراز_ ۱۳۸۹/کاربرد های فن آوری اطلاعات (IT) ) وزارت آموزش و پرورش _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره های کارآفرینی وزارت آموزش وپرورش_ ۱۳۹۶/‎سواد رسانه ای وزارت آموزش وپرورش _ ۱۳۹۸/ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی _۱۳۹۹/‎‏‎‏ مدیریت هوشمند سازی مدارس _۱۳۹۹/‎‏‎‏ایمنی و کمک های اولیه _ ۱۳۹۴/‎‏‎‏‎‏‎‏ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏ دوره آموزشی جامعه شناسی _ ۱۳۹/‎ همایش نقد و بررسی کتب جامعه شناسی 1 و 2 _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس _ ۱۳۹۰/‎‏‎‏برنامه ریزی آموزشی _ ۱۳۸۸/‎‏‎ امور انجمن اولیا و مربیان مدرسه _ ۱۳۸۶/اقتصاد روز _۱۳۸۳/کتب علوم تجربی آموزش ابتدائی _ ۱۳۷۶/‎‏‎‎‏‎‏ ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _ ۱۳۹۹/‎‏‎‏ تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی _۱۳۹۸ /‎‏‎‏ آموزش مددکاری اجتماعی _۱۳۹۹/‎‏‎‏فن اوری های نوین آموزشی _دی ۱۳۹۵/‎‏‎‏ آموزش الکترونیکی _بهمن ۱۳۹۳/‎‏‎‏تیم سازی و شیوه کارگروهی _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏روابط کار _بهمن ۱۳۹۱/‎‏‎‏قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری _مرداد ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎زبان انگلیسی عمومی _تیر ۱۳۸۴/‎‏‎‏اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) _دی۱۳۸/گذراندن بیش از1400 ساعت دوره های ضمن خدمت در زمینه ی آموزشی ،تربیتی ،ایمنی و فن اوری/مقاله با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وتنظیم هیجانی مادران باشدت علائم اعتیاد به اینترنت درمیان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرجهرم 99-98 (این مقاله برگزیده جشنواره بین المللی روان شناسی2022 شده است). لینک :https://civilica.com/doc/1441559//مقاله با عنوان بازیابی واحیای آموزش و پرورش در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر جهرم - ثبت در کمسیون آثار و تالیفات بهمن ۱۳۸۱/مقاله هویت بخشی به زندگی نوجوانان –ثبت در کمسیون آثار وتالیفات مرداد 1383/تالیف اثر با موضوع تغذیه کودکان و نوجوان و اثر آن در افت تحصیلی ثبت در کمسیون آثار و تالیفات ۱۳۸۲/تالیف اثر با موضوع فرهنگ غنی ایران و جلوگیری از انحطاط آن ثبت در کمسیون آثار و تالیفات 138/مجموعه شعر آرزوی زیبای رسیدن در مبانی فکری و عملی مهر ورزی صلح و عدالت در جهان _بهمن ۱۳۸۲ ثبت در کمسیون آثار و تالیفات/مقاله با عنوان کارمضاعف و همت مضاعف برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر _ ۱۳۹۰/مقاله با عنوان تاثیر نماز بر سلامت انسان_ ۱۳۹۱/مقاله با عنوان اعتلا و ساختن جامعه اسوه اسلامی با کیفیت بخشی به زندگی بر اساس مدل جهاد اقتصادی ،محرومیت زدایی عدالت اجتماعی 91_9/تالیف کتاب گلبرگ /مجموعه آموزشی پیش از دبستان _ ۱۳۸۸/ ثبت کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران_ انتشارات پیمان غدیر/اول کشور جشنواره ساخت کلیپ آموزشی اقتصاد 10/40/38917_مهر ۱۳۹۰ /اول کشور در انجمن اولیا و مربیان چندسال متمادی/ برترکشور درمدیریت مدارس در طرح دانش آموز فعال مدرسه شاد و جامعه سالم 33996_خرداد ۱۳۹۸/برتر کشوردرشرکت در طرح گروه پیشتازان 9833/1_اردیبهشت ۱۳۹۸/برتر کشور در المپیاد ورزشی سال 99 ، 98 ،97 ،96 ،94 ،93 /برتر کشور در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) _اردیبهشت ۱۴۰۰/برترکشور در مدیریت ایجاد سبک منسجم مدارس _آبان ۱۳۹۸/برترکشور در ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در6 سال _ 93-94-96-97-98-99 /برتر کشور در پرسش مهر 6_بهمن ۱۳۸۵ / مدیر نمونه _فروردین ۱۳۹۴/برگزیده کشور در برنامه های تحولی آموزش و پرورش_بهمن ۱۳۹۲ /برگزیده کشوردر اجرا ی طرح ها و برنامه های آموزشی در پروژه مهر _مهر ۱۳۹۲/برگزیده کشورفعالیت های پرورشی و فرهنگی 500/38846_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده کشورمتون ادبی (پرسش مهر6)430/6007/51_بهمن ۱۳۸۵/مقام اول در طرح تعالی مدیریت مدارس _بهمن ۱۳۹۹/‎‏ مقام اول سرگروه برتر روان شناسی استان 91/26381/11_تیر ۱۳۹۱/مقام اول در جشنواره الگو های برتر تدریس روان شناسی 49597/47_بهمن ۱۳۸۹/مقام اول در طراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی 7900/47_اردیبهشت ۱۳۹۱/‎‏‎ مقام اول درطراحی نرم افزار و تولید محتوای روان شناسی 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در طراحی سوالات روان شناسی سوم انسانی 92/17359/47_شهریور ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درتهیه ی POWER POINT روان شناسی 92/30260/47_دی ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درطراحی نرم افزار روان شناسی 2330/9212328/47/ص _۱۳۹۲/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان در 15 سال تحصیلی/ مقام اول در نقاشی همگانی _تیر ۱۳۹۵/مقام اول ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/مقام اول در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان _آبان ۱۳۸۵ /مقام برتر در متون ادبی (پرسش مهر3) 56/128039/1_دی ۱۳۸/ ‎‏‎‏ مقام برتر درروش تدریس روان شناسی90/127025/71_فروردین ۱۳۹۰/مقام برتردرماموریت های گروه های آموزشی 92/34283/11_اسفند ۱۳۹۲/مقام برتردربرنامه های تحولی آموزش و پرورش 220/211366_بهمن ۱۳۹۲مقام برتردر پروژه مهر93/23175/11_دی ۱۳۹/مقام برتردرروش های نوین تدریس 6072/71_تیر ۱۳۹۰/مقام برترمدیریت برتر در کمیته اسکان و پذیرش از دید بازدید کنندگان در چند سال متوالی/مقام برگزیده جشنواره تدریس 5276/11_فروردین ۱۳۹۱/مقام برگزیده درتشکیل بانک اطلاعات تحصیلی شغلی 92/27909/11_آذر ۱۳۹۲/مقام برگزیده در مدیریت و اجرای مطلوب وظیفه های محوله آموزشی در چندسال متوالی/مقام برگزیده در عملکرد مطلوب مدیریت دبیرستان شاهد _94-95-96-97-98-9/مقام برگزیده در مدیریت فعال پرورشی _آبان ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال 27861/301/11_خرداد ۱۳۸/دوم استان در طرح درس نویسی علوم اجتماعی 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/دوم استان در طرح درس نویسی روان شناسی _آبان ۱۳۹۰/دوم استان در تدریس تاریخ ایران و جهان 2 91/10014/11_اردیبهشت ۱۳۹۱/دوم استان درجشنواره اسلاید و کلیپ 90/140352/71_مرداد ۱۳۹۱/دوم استان در تولید محتوای الکترونیکی روان شناسی 9231646/47_بهمن ۱۳۹/دوم استان در جشنواره تدریس روان شناسی _تیر ۱۳۹/دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال علوم اجتماعی _خرداد ۱۳۸۳/دوم استان در طراحی power point باموضوع دستاورد های اقتصادی فارس_دی ۱۳۹۲/دوم استان در جشنواره روش های تدریس روان شناسی_تیر ۱۳۹۰/ لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ایران28 لوح تقدیر از رئیس سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/ لوح تقدیر از استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم/لوح تقدیر از رئیس کمسیون عمران مجلس و روسای ادارات شهرستان جهرم/0 لوح تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان/مدیر و معلم نمونه منطقه ای 10336_فروردین ۱۳۹۴/اول شهرستان گزارش تخصصی برنامه عملیاتی و سالانه (95/25284/11)_مرداد ۱۳۹۵/اول شهرستان در نمرات نهایی دبیرستان شاهد فاطمه زهرا متوسطه دوم فارس _بهمن ۱۳۹۹/اول شهرستان در گزارش تخصصی 2330/9328897/22_شهریور ۱۳۹۲/اول شهرستان درطرح پژوهش و تحقیق (مسابقه انس)36962/71_بهمن ۱۳۸/اول شهرستان در مسابقات کتابخوانی جامعه شناسی گیدنز _بهمن ۱۳۸۹/اول شهرستان درمسابقات مقاله نویسی نهمین جشنواره علمی پژوهشی 929/18_بهمن ۱۳۹۱/اول شهرستان دررشته ورزشی بدمینتون 4765/51_اردیبهشت ۱۳۹۴/قهرمان قهرمانان در مسابقات ورزشی منطقه در چند سال پیاپی5223/71_اردیبهشت ۱۳۹۸/اول شهرستان درتدریس در جشنواره الگو های برتر تدریس 49597/47_بهمن ۱۳۹/اول شهرستان درطراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی _اردیبهشت ۱۳۹۱/اول شهرستان درطراحی نرم افزار روان شناسی_اردیبهشت ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت موفق المپیاد ادب و هنر و اندیشه _دی ۱۳۹۷/اول شهرستان در طراحی پوستر در همایش بحران آب شهرستان _اسفند ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت و برگزاری مسابقات ورزشی _مرداد ۱۳۹۳/اول شهرستان در سرود گروهی _خرداد ۱۳۹۳اول شهرستان در مسابقه پرسش مهر_خرداد ۱۳۸۵/اول شهرستان در مسابقات پژوهشی فرهنگیان آباده _بهمن۱۳۸۶/سرگروه برتر منطقه 31063/11_آبان ۱۳۹۱دوم شهرستان الگو های برتر تدریس تاریخ 5001/47_فروردین ۱۳۹۱/دوم شهرستان درمسابقات تهیه کلیپ مجلات رشد و راهیابی به مرحله استانی_خرداد ۱۳۹۰/دوم شهرستان در مسابقات طرح درس علوم اجتماعی _آبان ۱۳۹۰/دوم شهرستان درطراحی سوالات روان شناسی_آبان ۱۳۹۰/سوم شهرستان دروبلاگ نویسی در پرسش مهر 17116/71_تیر ۱۳۸۸/سوم شهرستان درمربیگری نقاشی 2080/11_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده درایجاد سبک منسجم مدارس شاهد 330/150609_آبان ۱۳۹۸/برگزیده درجشنواره جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاه به عنوان استاد راهنما 17317/71_دی ۱۳۹۷/برگزیده دربهترین عملکرد مدیریت مدارس نمونه شاهد شهریور واردیبهشت 1400/برگزیده در طرح دبیران خلاق در امر تدریس و مدیران رابط پژوهشی _بهمن ۱۳۹۹برگزیده مدیریت برتر در اجرای پروژه مهر در چند سال متوالی/برگزیده در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی _خرداد ۱۳۹۸/برگزیده شورای نگهبان در اجرا و نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم _اسفند ۱۳۹۴/برگزیده در جشنواره روش های تدرس _آبان ۱۳۹۱/رگزیده در مجموعه شعر پرسش مهر4_اردیبهشت ۱۳۸۳/برگزیده دربرگزاری مطلوب کنکور سراسری سازمان سنجش_تیر ۱۳۹۸/برگزیده مدیریت آموزشی و پرورشی _بهمن ۱۳۹۶/فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh
/ مقام اول شهرستان مقاله اقتصادی با عنوان تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصادی _اردیبهشت ۱۳۹۲/مقام دوم استان در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول استان درروش تدریس اقتصاد 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/مقام اول کشوری ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/‎‏‎‏مقام اول استان در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹۰/رایانه کار IDSL2 سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور_ ۱۳۸۷‎‏‎‏‎‏‎‏ تسلط مهارتهای فناوری اطلاعات در صفحات گسترده EXCEL ، POWER POINT ، ACCESS، واژه پرداز WORD/موسسه دانش پارسیان شیراز_ ۱۳۸۹/کاربرد های فن آوری اطلاعات (IT) ) وزارت آموزش و پرورش _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره های کارآفرینی وزارت آموزش وپرورش_ ۱۳۹۶/‎سواد رسانه ای وزارت آموزش وپرورش _ ۱۳۹۸/ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی _۱۳۹۹/‎‏‎‏ مدیریت هوشمند سازی مدارس _۱۳۹۹/‎‏‎‏ایمنی و کمک های اولیه _ ۱۳۹۴/‎‏‎‏‎‏‎‏ آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏ دوره آموزشی جامعه شناسی _ ۱۳۹/‎ همایش نقد و بررسی کتب جامعه شناسی 1 و 2 _ ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس _ ۱۳۹۰/‎‏‎‏برنامه ریزی آموزشی _ ۱۳۸۸/‎‏‎ امور انجمن اولیا و مربیان مدرسه _ ۱۳۸۶/اقتصاد روز _۱۳۸۳/کتب علوم تجربی آموزش ابتدائی _ ۱۳۷۶/‎‏‎‎‏‎‏ ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد _ ۱۳۹۹/‎‏‎‏ تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی _۱۳۹۸ /‎‏‎‏ آموزش مددکاری اجتماعی _۱۳۹۹/‎‏‎‏فن اوری های نوین آموزشی _دی ۱۳۹۵/‎‏‎‏ آموزش الکترونیکی _بهمن ۱۳۹۳/‎‏‎‏تیم سازی و شیوه کارگروهی _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏روابط کار _بهمن ۱۳۹۱/‎‏‎‏قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری _مرداد ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎زبان انگلیسی عمومی _تیر ۱۳۸۴/‎‏‎‏اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) _دی۱۳۸/گذراندن بیش از1400 ساعت دوره های ضمن خدمت در زمینه ی آموزشی ،تربیتی ،ایمنی و فن اوری/مقاله با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وتنظیم هیجانی مادران باشدت علائم اعتیاد به اینترنت درمیان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرجهرم 99-98 (این مقاله برگزیده جشنواره بین المللی روان شناسی2022 شده است). لینک :https://civilica.com/doc/1441559//مقاله با عنوان بازیابی واحیای آموزش و پرورش در مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر جهرم - ثبت در کمسیون آثار و تالیفات بهمن ۱۳۸۱/مقاله هویت بخشی به زندگی نوجوانان –ثبت در کمسیون آثار وتالیفات مرداد 1383/تالیف اثر با موضوع تغذیه کودکان و نوجوان و اثر آن در افت تحصیلی ثبت در کمسیون آثار و تالیفات ۱۳۸۲/تالیف اثر با موضوع فرهنگ غنی ایران و جلوگیری از انحطاط آن ثبت در کمسیون آثار و تالیفات 138/مجموعه شعر آرزوی زیبای رسیدن در مبانی فکری و عملی مهر ورزی صلح و عدالت در جهان _بهمن ۱۳۸۲ ثبت در کمسیون آثار و تالیفات/مقاله با عنوان کارمضاعف و همت مضاعف برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر _ ۱۳۹۰/مقاله با عنوان تاثیر نماز بر سلامت انسان_ ۱۳۹۱/مقاله با عنوان اعتلا و ساختن جامعه اسوه اسلامی با کیفیت بخشی به زندگی بر اساس مدل جهاد اقتصادی ،محرومیت زدایی عدالت اجتماعی 91_9/تالیف کتاب گلبرگ /مجموعه آموزشی پیش از دبستان _ ۱۳۸۸/ ثبت کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران_ انتشارات پیمان غدیر/اول کشور جشنواره ساخت کلیپ آموزشی اقتصاد 10/40/38917_مهر ۱۳۹۰ /اول کشور در انجمن اولیا و مربیان چندسال متمادی/ برترکشور درمدیریت مدارس در طرح دانش آموز فعال مدرسه شاد و جامعه سالم 33996_خرداد ۱۳۹۸/برتر کشوردرشرکت در طرح گروه پیشتازان 9833/1_اردیبهشت ۱۳۹۸/برتر کشور در المپیاد ورزشی سال 99 ، 98 ،97 ،96 ،94 ،93 /برتر کشور در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) _اردیبهشت ۱۴۰۰/برترکشور در مدیریت ایجاد سبک منسجم مدارس _آبان ۱۳۹۸/برترکشور در ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در6 سال _ 93-94-96-97-98-99 /برتر کشور در پرسش مهر 6_بهمن ۱۳۸۵ / مدیر نمونه _فروردین ۱۳۹۴/برگزیده کشور در برنامه های تحولی آموزش و پرورش_بهمن ۱۳۹۲ /برگزیده کشوردر اجرا ی طرح ها و برنامه های آموزشی در پروژه مهر _مهر ۱۳۹۲/برگزیده کشورفعالیت های پرورشی و فرهنگی 500/38846_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده کشورمتون ادبی (پرسش مهر6)430/6007/51_بهمن ۱۳۸۵/مقام اول در طرح تعالی مدیریت مدارس _بهمن ۱۳۹۹/‎‏ مقام اول سرگروه برتر روان شناسی استان 91/26381/11_تیر ۱۳۹۱/مقام اول در جشنواره الگو های برتر تدریس روان شناسی 49597/47_بهمن ۱۳۸۹/مقام اول در طراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی 7900/47_اردیبهشت ۱۳۹۱/‎‏‎ مقام اول درطراحی نرم افزار و تولید محتوای روان شناسی 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در POWER POINT در دستاورد های استان 1719/47_اردیبهشت ۱۳۹۳/مقام اول در طراحی سوالات روان شناسی سوم انسانی 92/17359/47_شهریور ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درتهیه ی POWER POINT روان شناسی 92/30260/47_دی ۱۳۹۲/‎‏‎‏ مقام اول درطراحی نرم افزار روان شناسی 2330/9212328/47/ص _۱۳۹۲/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان در 15 سال تحصیلی/ مقام اول در نقاشی همگانی _تیر ۱۳۹۵/مقام اول ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد باموضوع فقر و درآمد_مهر ۱۳۹۰/مقام اول در مسابقات روش تدریس اقتصاد_آبان ۱۳۹۰/مقام اول در انجمن اولیا و مربیان _آبان ۱۳۸۵ /مقام برتر در متون ادبی (پرسش مهر3) 56/128039/1_دی ۱۳۸/ ‎‏‎‏ مقام برتر درروش تدریس روان شناسی90/127025/71_فروردین ۱۳۹۰/مقام برتردرماموریت های گروه های آموزشی 92/34283/11_اسفند ۱۳۹۲/مقام برتردربرنامه های تحولی آموزش و پرورش 220/211366_بهمن ۱۳۹۲مقام برتردر پروژه مهر93/23175/11_دی ۱۳۹/مقام برتردرروش های نوین تدریس 6072/71_تیر ۱۳۹۰/مقام برترمدیریت برتر در کمیته اسکان و پذیرش از دید بازدید کنندگان در چند سال متوالی/مقام برگزیده جشنواره تدریس 5276/11_فروردین ۱۳۹۱/مقام برگزیده درتشکیل بانک اطلاعات تحصیلی شغلی 92/27909/11_آذر ۱۳۹۲/مقام برگزیده در مدیریت و اجرای مطلوب وظیفه های محوله آموزشی در چندسال متوالی/مقام برگزیده در عملکرد مطلوب مدیریت دبیرستان شاهد _94-95-96-97-98-9/مقام برگزیده در مدیریت فعال پرورشی _آبان ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال 27861/301/11_خرداد ۱۳۸/دوم استان در طرح درس نویسی علوم اجتماعی 90/162233/71_آبان ۱۳۹۰/دوم استان در طرح درس نویسی روان شناسی _آبان ۱۳۹۰/دوم استان در تدریس تاریخ ایران و جهان 2 91/10014/11_اردیبهشت ۱۳۹۱/دوم استان درجشنواره اسلاید و کلیپ 90/140352/71_مرداد ۱۳۹۱/دوم استان در تولید محتوای الکترونیکی روان شناسی 9231646/47_بهمن ۱۳۹/دوم استان در جشنواره تدریس روان شناسی _تیر ۱۳۹/دوم استان در ساخت کلیپ آموزشی درس اقتصاد _مرداد ۱۳۹/دوم استان در طرح درس فعال علوم اجتماعی _خرداد ۱۳۸۳/دوم استان در طراحی power point باموضوع دستاورد های اقتصادی فارس_دی ۱۳۹۲/دوم استان در جشنواره روش های تدریس روان شناسی_تیر ۱۳۹۰/ لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ایران28 لوح تقدیر از رئیس سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/ لوح تقدیر از استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم/لوح تقدیر از رئیس کمسیون عمران مجلس و روسای ادارات شهرستان جهرم/0 لوح تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان/مدیر و معلم نمونه منطقه ای 10336_فروردین ۱۳۹۴/اول شهرستان گزارش تخصصی برنامه عملیاتی و سالانه (95/25284/11)_مرداد ۱۳۹۵/اول شهرستان در نمرات نهایی دبیرستان شاهد فاطمه زهرا متوسطه دوم فارس _بهمن ۱۳۹۹/اول شهرستان در گزارش تخصصی 2330/9328897/22_شهریور ۱۳۹۲/اول شهرستان درطرح پژوهش و تحقیق (مسابقه انس)36962/71_بهمن ۱۳۸/اول شهرستان در مسابقات کتابخوانی جامعه شناسی گیدنز _بهمن ۱۳۸۹/اول شهرستان درمسابقات مقاله نویسی نهمین جشنواره علمی پژوهشی 929/18_بهمن ۱۳۹۱/اول شهرستان دررشته ورزشی بدمینتون 4765/51_اردیبهشت ۱۳۹۴/قهرمان قهرمانان در مسابقات ورزشی منطقه در چند سال پیاپی5223/71_اردیبهشت ۱۳۹۸/اول شهرستان درتدریس در جشنواره الگو های برتر تدریس 49597/47_بهمن ۱۳۹/اول شهرستان درطراحی سوالات استاندارد علوم اجتماعی _اردیبهشت ۱۳۹۱/اول شهرستان درطراحی نرم افزار روان شناسی_اردیبهشت ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت موفق المپیاد ادب و هنر و اندیشه _دی ۱۳۹۷/اول شهرستان در طراحی پوستر در همایش بحران آب شهرستان _اسفند ۱۳۹۳/اول شهرستان در مدیریت و برگزاری مسابقات ورزشی _مرداد ۱۳۹۳/اول شهرستان در سرود گروهی _خرداد ۱۳۹۳اول شهرستان در مسابقه پرسش مهر_خرداد ۱۳۸۵/اول شهرستان در مسابقات پژوهشی فرهنگیان آباده _بهمن۱۳۸۶/سرگروه برتر منطقه 31063/11_آبان ۱۳۹۱دوم شهرستان الگو های برتر تدریس تاریخ 5001/47_فروردین ۱۳۹۱/دوم شهرستان درمسابقات تهیه کلیپ مجلات رشد و راهیابی به مرحله استانی_خرداد ۱۳۹۰/دوم شهرستان در مسابقات طرح درس علوم اجتماعی _آبان ۱۳۹۰/دوم شهرستان درطراحی سوالات روان شناسی_آبان ۱۳۹۰/سوم شهرستان دروبلاگ نویسی در پرسش مهر 17116/71_تیر ۱۳۸۸/سوم شهرستان درمربیگری نقاشی 2080/11_خرداد ۱۳۹۴/برگزیده درایجاد سبک منسجم مدارس شاهد 330/150609_آبان ۱۳۹۸/برگزیده درجشنواره جوان خوارزمی و مسابقات آزمایشگاه به عنوان استاد راهنما 17317/71_دی ۱۳۹۷/برگزیده دربهترین عملکرد مدیریت مدارس نمونه شاهد شهریور واردیبهشت 1400/برگزیده در طرح دبیران خلاق در امر تدریس و مدیران رابط پژوهشی _بهمن ۱۳۹۹برگزیده مدیریت برتر در اجرای پروژه مهر در چند سال متوالی/برگزیده در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی _خرداد ۱۳۹۸/برگزیده شورای نگهبان در اجرا و نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم _اسفند ۱۳۹۴/برگزیده در جشنواره روش های تدرس _آبان ۱۳۹۱/رگزیده در مجموعه شعر پرسش مهر4_اردیبهشت ۱۳۸۳/برگزیده دربرگزاری مطلوب کنکور سراسری سازمان سنجش_تیر ۱۳۹۸/برگزیده مدیریت آموزشی و پرورشی _بهمن ۱۳۹۶فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh
فرحنازقناعت پیشه/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران/Iran chamber of Commerce/ّFarahnaz Ghanaatpisheh

​Iran Chamber of Commerce


Founder & CEO of  PGA MANA Company ​​​+

​Member of Qatar Chamber of Commerce+

​​​​​​​
Vice Chairman of the Agriculture Commission of  Iran & Georgia Chamber of Commerce+

​​​​​​​Member of Qatar Chamber Export Development Commission+

Member of the Georgian Chamber of Commerce​​​​​​​+

​​​
+Member of the National Center of Women Entrepreneurs of Iran Chamber of Commerce

+Member of the think tank of the business women's center of the Tehran Chamber of Commerce

+Holder of business card from the Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture of Iran

+Member of the Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture of Shiraz and active in the field of export and import.

+Working experience in the Ministry of Education - Fars Province, Jahrom

+Member of the Iranian Psychological System with the number of 40032

+Member of the Iranian Society of  Neurosciences with the number of 1863-1400

+Member of the Iranian Association of Psychologists with membership number 30984

+Management of Shahed Jahrom High School - Sep 2012 - Sep 2021

+Management of Nasrin Khalili High School Jahrom 2005

+Assistant Professor of Vocational Technical School 2001

+Member of the First Level Parents and Teachers Association of Iran – 2001,2006,2015,2017

+ Judge of the festival of computer education, mathematics, physics, top teaching models

+Secretary and Educational Representative of Jahrom Education Department for 13 years

+Economics teacher and economics educational representative in the Department of Education of Jahrom city

+High school teacher

+ Lecturer of in-service education for educators in Jahrom Education Department - March 2012

+ Counselor and educational and academic planning of the second secondary school

+ Organizer of the monitoring and evaluation festival of educational leaders in Jahrom – May 2019

+ Member of the review and selection committee for the annual program of top schools, November 2012

+ Member of the Executive Committee of Saramad and Top Schools, October 2012

+Secretary of the Information and Communication Technologies (ICT)  conference  August 2012

+The article with the title "Reviewing the relationship between self-concept and mothers’ emotional adjustment with internet addiction symptoms severity among the students of secondary girl high school in jahrom city in 2019-2020."    (selected by the National Conference on Psychology of Elm-e Zendegi )

+First place in the city of economic article with the title "Effect of implementation of value added tax law on economic growth and development" - May 2013

+Article titled "Building a quality society based on the economic model and removing deprivation" - 2012

+The article with the title "Recovering the visions of education in girls' high schools of Jahrom city" - registered in the Commission of Works and Compilations in January 2003

+The article titled "Identity for the life of teenagers" - registered in the commission of works  in August 2004  

+Article titled "Working to achieve a better quality of life"_2011

+Compilation of the work entitled "Nutrition of children and adolescents and its effect on academic failure"_Registered in the Commission of Works and Compilations 2003

+Compilation of the work entitled "Iran's Rich Culture and Preventing Its Decay" - Registered in the Works and Compilations Commission 2003

+A collection of poems, the beautiful desire to reach in the intellectual and practical foundations of peace and justice in the world - January 2004, registered in the Works and Compilations Commission

+Compilation of Golbarg book / 2009 (Book registration in Iran's National Library and Documentation Organization, Peyman Ghadir Publishing House.)

+14 Top national rankings in the field of optimal management, economics and business, planning, psychology and consulting

+ 37 Top provincial rankings in the field of optimal management, economics and business, planning, psychology and consulting

+36 Top urban rankings in the field of optimal management, economics and business, planning, psychology and consulting

​+29 Certificates of appreciation from the Minister and Deputy Minister of Education of Iran

+28 certificates of appreciation from the head of the organization of the General Department of Education of Fars province

+6 certificates of appreciation from the governor of Fars and the special governor of Jahrom city

+7 certificates of appreciation from the head of the civil commission and the heads of various departments of Jahrom city
​​​​​​​
+70 certificates of appreciation from the head of the provincial education department


+ 1400 hours of management and training workshop

+ 500 hoursof psychology and counseling workshop

+ 300 hours of economic and commercial workshop

فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع ،صنایع معادن و کشاورزی ایران/فرحناز قناعت پیشه /Farahnaz Ghanaatpisheh
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع ،صنایع معادن و کشاورزی ایران/فرحناز قناعت پیشه /Farahnaz Ghanaatpisheh

Georgia Chamber of Commerce​

فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز/فرحناز قناعت پیشه/farhnaz ghanaatpisheh
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/Leather carpet/Farahnaz Ghanaatpisheh/export & importفرش چرم/فرش دستبافت /فرش ایرانی./Persian carpet
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/Leather carpet/Farahnaz Ghanaatpisheh/export & importفرش چرم/فرش دستبافت /فرش ایرانی./Persian carpet

​Persian luxury carpets

​Leather decoration

فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع ،صنایع معادن و کشاورزی ایران/فرحناز قناعت پیشه /Farahnaz Ghanaatpisheh
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع ،صنایع معادن و کشاورزی ایران/فرحناز قناعت پیشه /Farahnaz Ghanaatpisheh
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/اتاق بازرگانی صنایع ،صنایع معادن و کشاورزی ایران/فرحناز قناعت پیشه /Farahnaz Ghanaatpisheh

​Qatar Chamber of Commerce

فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/صادرات و واردات/export & import/Farahnaz GHanaatpisheh/فرحناز قناعت پیشه

​Export & Import

فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/صادرات و واردات/export & import/Farahnaz GHanaatpisheh/فرحناز قناعت پیشه

Agricultural product

فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/صادرات و واردات/export & import/Farahnaz GHanaatpisheh/فرحناز قناعت پیشه
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانی/صادرات و واردات/export & import/Farahnaz GHanaatpisheh/فرحناز قناعت پیشه
فرحنازقناعت پیشه/دبیر و سرگروه آموزشی شهرستان جهرم به مدت 13 سال/تدریس دروس متوسطه دوم نظری :روان شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد، تاریخ ،فلسفه و منطق ، زبان عربی ، ریاضیات /تدریس دروس متوسطه اول :علوم اجتماعی ، ادبیات، هنر ، حرفه و فن /تدریس دروس مقطع ابتدایی /مدرس آموزش ضمن خدمت ویژه فرهنگیان اداره آموزش و پرورش جهرم _اسفند ۱۳۹۰/مشاور و برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی دبیرستان های متوسطه دوم –درسالهای متمادی/برگزارکننده جشنواره نظارت و ارزیابی راهبران آموزشی جهرم_خرداد ۱۳۹۸/‎‏‎‏ عضو کمیته بررسی و انتخاب برنامه سالانه مدارس برتر _آذر ۱۳۹۱/‎‏‎‏ عضو کمیته اجرائی مدارس سرامد و برتر _آبان ۱۳۹۱/‎‏‎‏‎‏‎‏ رئیس حوزه اجرایی کنکورسراسری وامتحانات نهایی در شهرستان جهرم در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو کمیته اسکان و پذیرش مسابقات استانی و مهمانان نوروزی در چند سال متمادی /‎‏‎‏عضو برتر در ماموریت های گروه های آموزشی استان _اسفند ۱۳۹۲/‎‏‎‏‎‏‎‏مامورآموزشی و بازدید از مدارس برتر تهران،مشهد،اصفهان،کاشان،قم،شیراز ،استهبان،فسا،لار،آباده ،مرودشت،داراب و ممسنی/دبیر همایش Information and Communication Technologies (ICT) در شهرستان جهرم/عضو انجمن روان شناسان جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت 30984/مدیریت دبیرستان متوسطه دوم نمونه شاهد فاطمه زهرا(س) جهرم_مهر ۱۳۹۱ - مهر ۱۴۰۰ /مدیریت دبیرستان نسرین خلیلی جهرم 1384 /معاونت آموزشی هنرستان فنی حرفه ایی کفایت باقری خفر 1380/مدیریت متوسطه اول نورالهدی جهرم ومسول آموزش کل مجموعه مدارس غیر دولتی دارلقران امام علی (ع)جهرم _1387/مسئول احداث شعبه دبیرستان دخترانه شهیدمطهری تهران در جهرم _تیر ۱۳۸۸/مسئول کمسیون بانوان و مشاور فرماندار ویژه جهرم _خرداد ۱۳۹۴/دارای مجوز آموزشگاه علمی آموزشی و تقویتی کنکور/عضو انجمن برتر اولیا و مربیان سطح یک کشور ایران _سال /کارگاه سلامت وبهداشت روان-الگوهای مخرب در روابط زناشویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران-27آبان دکتراصغرنوروزی/سلسله مباحث سوادازدواج-مهارت های زندگی مشترک مرکز مشاوره دانشگاه تهران -29 دکترمهرداد دشتی/مدیریت استرس یکم وهفتم آذر- مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکترربابه نوری/اصلاح رفتار کودکان (1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران -4آذر دکترمحمدکامران درخشان/حفاظت از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه تهران – 6آذردکتر مهرداد دشتی/اصلاح رفتار کودکان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 11آذر دکترمحمدکامران درخشان/سوگ عزیزان مرکز مشاوره دانشگاه تهران –25آذر دکترمحمدکامران درخشان/خلاقیت در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -18 آذر دکترمحمدکامران درخشان/افسردگی درکودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران -2 دی دکترمحمدکامران درخشان/وسواس در کودکان ونوجوانان مرکز مشاوره دانشگاه تهران - 23 دی دکترمحمدکامران درخشان/پرخاشگری وانفجارخشم از دیدگاه روان شناسی مرکز مشاوره دانشگاه تهران -14 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز درنوجوانان-مرکز مشاوره دانشگاه تهران -28 بهمن دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(1) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کاهش تمرکز دربزرگسالان(2) مرکز مشاوره دانشگاه تهران-12اسفند دکترمحمدکامران درخشان/کشف قوانین زندگی دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران- 17 اسفند محمدرضابختیاری/آزمون های وکسلردرآمدی بر آزمون های هوش دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -19/2/1401 دکترسالار فرامزی/آشنایی با فیلیال تراپی(بازی درمانی کودکان) دانشگاه فرهنگیان اصفهان دپارتمان برگ سبز تهران -394 و 1385و 1380 /داور جشنواره تدریس کامپیوتر،ریاضیات،فیزیک ،والگوهای برتر تدریس_تئاتر وسرود /گواهی نامه آموزشی تخصصی کارت بازرگانی و صادرات تخصصی از اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز آذر ماه 1401/اخذ مدرک فنی حرفه ای صادرات فرش دستبافت با رویکرد فروش آنلاین از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان تهران مهر1401/ دوره صفر تا صد مقدماتی بورس از اتاق بازرگانی گرگان بهمن 1400/ دوره دیجیتال مارکتینگ در صادرات از اتاق بازرگانی گرگان شهریور 1401/دوره آشنایی با ساختار ها و فرصتهای تجاری بازار عمان از اتاق بازرگانی گرگان تیر 1401/دوره راهکار های توسعه و اصول تجارت با کشور امارات از اتاق بازرگانی کرمانشاه مرداد1401/آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی اتاق بازرگانی بجنورد_بهمن/مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد _اسفند/استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 خوزستان (مرتضی بهمنی)آبان/‎‏‎‏مدیریت بهره وری (جوادالهی)اتاق بازرگانی اهواز –آذر /نام ونشان تجاری دروازه برندینگ گلستان (دکترعادل) آذر /‎‏‎‏ تجارت با عراق بجنورد(مهدی نجات نیا/ محسن میرزرگر) آذر/تنظیم قراردادهای تجاری بیرجند (مصطفی خلیلی) آذر /نقل وانتقال پول در شرایط تحریم شهرکرد (اسماعیل محققی) آذر /فرصتهای تجاری ایران وبلاروس اراک (سعیدیاری)آذر /نحوه حضور در نمایشگاه های بین المللی زنجان (دکتر میر ظفرجویان) آذر /بازار یابی در عرصه بین الملل زاهدان (کامبیز طهرانی)آذر /مدیریت خرید وسفارشات خارجی اراک(علیرضا خرم) آذر/علامت تجاری وبرند همدان (علم خواه)آذر/اصول صادرات آبادان (مهدی سعیدی) آذر/تحقیقات بازار زاهدان (حجت بزاززاده) آذر/گام های تجارت و8 گام اینکوترمزکاشان (گیتی محمدی) دی تا اسفند/فرصتهای تجاری با چین بجنورد(آقازاده) دی/‎‏‎‏ تجارت با ترکیه گرگان (مهدی موسایی) دی/صادرات ورفع تعهد ارزی بجنورد (مسعود محمدی) بهمن /سخنوری وفن بیان وزبان بدن (سعاد امیری) بهمن/نگارش و مکاتبات اداری بجنورد( جلال براری) بهمن/مسایل حقوقی قراردادهای تجاری وبین المللی شهرکرد ( دکتر میرصادقی) اسفند/رفع تعهدات ارزی سنندج ( اسماعیل محققی) اسفند/دوره آموزش جامع کارت بازرگانی شهرکرد(دکتر ظفری) اسفند/مدیریت روابط عمومی (دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی) اسفند/مدیرعامل شرکت پدیده گستران البرزمانا/نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و مواد غذایی اتاق گرجستان/عضو اتاق مشترک ایران و قطر/عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشترک ایران و قطر/عضو اتاق مشترک ایران و گرجستان/عضو کانون زنان بازرگان اتاق تهران/عضو کمیسیون گردشگری و بازرگانی کانون زنان بازرگان تهران/عضو اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز و فعال در حیطه صادرات و واردات/عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران با شماره نظام روانشناسی/عضو انجمن علوم اعصاب جمهوری اسلامی ایران/عضو انجمن روان شناسان/فرحناز قناعت پیشه/حدیث عطازادگان جهرمی/جهرم/عطازادگان جهرمی/یاسین عطازادگان جهرمی/مدیریت اموزشی/اتاق ایران/تهران/آموزش و پرورش/صادرات/واردات/فرهنگیان/اتاق بازرگانی/کشاورزی/صنایع و معادن/فرش دستبافت ایرانی/پرشین کارپت/جهرم/فارس/شیراز/شیرازی/قطر/دوحه/تفلیس/دبی/امارات/شارجه/عمان/مسقط/تهران/اتاق بازرگانی تهران/سازمان توسعه صادرات/جلسات بی تو بی/توسعه تجارت/نشست تخصصی/بازرگانی/تجارت/کانادا/آمریکا/شرکت/پدیده/گستران/البرز/مانا/هلدینگ بازرگانی/نایب رئیس/موادغذایی/اکسپو/نمایشگاه/سمینار/اتاق فکر/کمیسیون/خانم دکترمقیمی/رایزن بازرگانی/دانشگاه تهران/روتنشناسی/نوروساینس/معلم/معاون/مدیر/اروپا/هند/بازرگانی/تامین کننده/تولیدکننده/توسعه/نمایده/شرکت/پدیده گستران/اینستاگرام/قصرالدشت/اتاق/جلسه/اکسپورت/ایمپورت/حدیث/فرحناز/یاسین/عطازادگان/عطازاده/جهرمی/دانشگاه آزاد/علوم تحقیقات/پاسداران/تهران/قیطریه.نیاوران/عید/فطر/رمضان/عرب/کویت/عربستان/عراق/اتحادیه/انگلیس/اتاوا/تورنتو/لینکدین/تشویقی/افتخارات/سابقه کار/مقالات/گواهینامه/امورمالی/برج خلیفه/موزه آینده/فعال در زمینه صادرات واردات/موادغذایی/فرحناز/قناعت پیشه/بندرجبل علی/بندر شیخ حمد/بندر دیر/خرما زاهدی/پرتقال/فرش ابریشم/فرش چرم/فرش ایرانی/فرش ماشینی/صنایع دستی/اقتصاد/روانشناسی/لوکس/هنر/فرهنگ/ایرانیّ/Farahnaz Ghanaatpisheh فرحناز قناعت پیشه

​_Founder & CEO of  PGA MANA Company
​​​​​​​
​_Member of Iran & Qatar Chamber of Commerce
​​​​​​​_Member of Iran & Georgia Chamber of Commerce
_​​​​​​​Vice Chairman of the Agriculture Commission of  Iran & Georgia Chamber of Commerce
​​​​​